TAJBA a.s.

Sanácia havarijnej nádrže.

Pôvodná havarijná nádrž bola otryskaná vodným lúčom. Steny sa strojne prerovnali reprofilačnou maltou. Atika bola vystužená novým vencom. Podklad sa vyčistil a nahradil novou vrstvou oceľobetónovej podlahy. Pätky pod nádržami boli zosilnené betónom. Po obvode sa realizoval fabión. Po vyzretí betónu sa naniesli nátery odolné chemickému zaťaženiu.

Senné
500 m2
03/2019

Bytový dom

Liata podlaha.

Podklad sa prebrúsil diamantom a následne napenetroval epoxidom. Na ďalší deň sa povrch uzavrel záškrabom za účelom uzatvorenia pórov. Finálnu vrstvu tvorí UV stabilný polyuretán RAL 1013 s matnou úpravou.

Prešov
2 byty
03/2019

Vodná nádrž

Injektáž kaverny.

Počas betonáže sa môžu v zle dostupných miestach  vytvárať kaverny. Za účelom vyplnenia týchto dutín sa realizuje tlaková injektáž. V danom prípade bol použitý material na báze polyuretánovej živice.

Ružín
kaverny
03/2019

Rodinný dom

Liata podlaha.

Pôvodná dlažba sa prebrúsila diamantom. Po jej napenetrovaní sa realizoval prerovnávajúci živičný záškrab. Ten sa opätovne prebrúsil. Finálnu vrstvu tvorí UV stabilný polyuretán s matnou úpravou.

Trebišov
35 m2
02/2019

Pivnice Lidické námestie

Nivelizácia + protiprašný náter.

Pôvodný podklad sa prebrúsil a napenetroval. Následne sa povrch prerovnal nivelizáciou. Po jej vyzretí sa podklad prebrúsil a napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí dvojnásobný náter na báze epoxidovej živice.

Košice
160 m2
02/2019

Kultúrny dom

Sanácia muriva.

Murivo sa nainjektovalo za účelom zastavenia vzlínania vody. Degradovaná omietka sa osekala. Na stenu sa naniesol hydroizolačný šlem. Po našpricovaní podkladu sa povrch strojne prerovnal vodotesnou maltovinou.

Kokšov Bakša
12 m2
02/2019

Pekáreň

Liata podlaha.

Pôvodná dlažba sa prebrúsila diamantom. Povrch sa napenetroval a uzavrel živičným záškrabom. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová stierka s umelohmotným presypom.

Levoča
80 m2
01/2019

ZŠ Kysak

Liata podlaha.

Pôvodný podklad sa prefrézoval a prebrúsil diamantom. Povrch sa napenetroval a uzavrel živičným záškrabom. Po obvode sa realizovali náter soklov. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová stierka s umelohmotným presypom.

Kysak
120 m2
01/2019

P4U

Sanácia podlahy.

Po vysekaní dlažby sa lokálne nerovnosti prerovnali plastbetónom. Následne sa podklad prebrúsil, napenetroval a prelial nivelizáciou. Po jej vyzretí sa povrch prebrúsil a opäť napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí hladká liata podlaha na báze epoxidovej živice. Podlaha bola presypaná tzv. farebnými chipsami.

Košice
115 m2
01/2019