SLOVTAN

Injektáž trhlín.

Počas betonáže nedošlo k dokonalému prepojeniu vrstiev betónu. Pracovná škára vykazovala priesaky. Tie boli vyplnené a vytesnené flexibilným polyuretánom.

Liptovský Mikuláš
15 m
07/2019

IAC

Stabilizácia podláh.

Predmetné priestory neboli plánované na súčasné zaťaženie. Podinjektovaním podláh sa zvýšila ich únosnosť. Ako injektážnu látku sme zvolili polyuretánový duromer, ktorého pevnostné paramatre prevyšujú samotný betón.

Lozorno
400 m2
06/2019

BASTION

Zosilnenie konštrukcie.

Počas výstavby došlo k zmene projektu. Z dôvodu vyrezania otvorov monolitu bolo nevyhnutné zosilniť tieto miesta karbónovými lamelami. Lamely sa osadzujú na prebrúsený podklad do špeciálneho lepidla na báze epoxidu.

Košice
40 m2
06/2019

Bytový dom

Sanácia terás.

Po vysekaní dlažby sa podklad prebrúsil a napenetroval. Po obvode sa osadili tesniace pásky. Čelá terás boli obnovené. Povrch sa prelial nivelizáciou za účelom spevnenia. Finálnu vrstvu tvorí protisklzná polyuretánová membrána. Jej povrch sa zapečatil UV stabilným lakom oranžovej farby.

Družstevná pri Hornáde
100 m2
5-6/2019

STEKO

Liata podlaha.

Pôvodný betónový podklad sa prebrúsil diamantom. Po jeho napenetrovaní sa realizoval prerovnávajúci živičný záškrab. Ten sa opätovne prebrúsil. Finálnu vrstvu tvorí protisklzný polyuretáncementový povrch.

Vranov nad Topľou
80 m2
05/2019

Rodinný dom

Zastavenie úniku vody.

Stena kaskády bezénu je vyhotovená zo šalovacích tvárnic. Tento materiál je pórovitý a veľmi ťažko injektovateľný. Po vyplnení kaverny za touto stenou sa vytesnili aj samotné tvárnice a pracovná škára medzi stenou a podlahou. Po injektáži sa osadila tesniaca páska.

Košice - okolie
Bazén
05/2019

TOFAKO

Sanácia podláh.

Pôvodné sedimenty sa odfrézovali. Po hrubom očistení sa povrch ďalej prebrúsil diamantmi. Podkladom boli betónová,  terrazová a gresová dlažba. Finálnu stierku tvorí protisklzná skladba na báze epoxidovej živice.

Trebišov
600 m2
04/2019

Rodinný dom

Liata podlaha.

Pôvodný poter sa pripravil na osadenie fólie. Po nalepení fólie sa povrch prelial priesvitnou živicou. Výsledkom je bezškárová podlaha, ktorá imituje biely mramor.

Košice
80 m2
04/2019

Rodinný dom

Stabilizácia sadania.

Vplyvom vody a nevhodného spôsobu zakladania došlo k sadaniu zádveria a okapového chodníka. Konštrukcia sa podinjektovala expanzným polyuretánom. Injektovaná látka vyplní voľný priestor a vytvorí únosný vankúš, ktorý zamedzí ďalšiemu sadaniu.

Košice
Zádverie
04/2019

IEE

Zastavenie priesakov.

Do šachty natekala voda cez netesné prechody vodovodnej prípojky. Priesaky boli zastavené injektážnou technológiou. Pracovné škáry sa utesnili vodotesnou maltou. Na povrchu stien šachty sa naniesla stierková hydroizolácia odolná negatívnemu tlaku.

Košice - okolie
Vodomerná šachta
04/2019

TAJBA a.s.

Sanácia havarijnej nádrže.

Pôvodná havarijná nádrž bola otryskaná vodným lúčom. Steny sa strojne prerovnali reprofilačnou maltou. Atika bola vystužená novým vencom. Podklad sa vyčistil a nahradil novou vrstvou oceľobetónovej podlahy. Pätky pod nádržami boli zosilnené betónom. Po obvode sa realizoval fabión. Po vyzretí betónu sa naniesli nátery odolné chemickému zaťaženiu.

Senné
500 m2
03/2019

Bytový dom

Liata podlaha.

Podklad sa prebrúsil diamantom a následne napenetroval epoxidom. Na ďalší deň sa povrch uzavrel záškrabom za účelom uzatvorenia pórov. Finálnu vrstvu tvorí UV stabilný polyuretán RAL 1013 s matnou úpravou.

Prešov
2 byty
03/2019

Vodná nádrž

Injektáž kaverny.

Počas betonáže sa môžu v zle dostupných miestach  vytvárať kaverny. Za účelom vyplnenia týchto dutín sa realizuje tlaková injektáž. V danom prípade bol použitý material na báze polyuretánovej živice.

Ružín
kaverny
03/2019

Rodinný dom

Liata podlaha.

Pôvodná dlažba sa prebrúsila diamantom. Po jej napenetrovaní sa realizoval prerovnávajúci živičný záškrab. Ten sa opätovne prebrúsil. Finálnu vrstvu tvorí UV stabilný polyuretán s matnou úpravou.

Trebišov
35 m2
02/2019

Pivnice Lidické námestie

Nivelizácia + protiprašný náter.

Pôvodný podklad sa prebrúsil a napenetroval. Následne sa povrch prerovnal nivelizáciou. Po jej vyzretí sa podklad prebrúsil a napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí dvojnásobný náter na báze epoxidovej živice.

Košice
160 m2
02/2019

Kultúrny dom

Sanácia muriva.

Murivo sa nainjektovalo za účelom zastavenia vzlínania vody. Degradovaná omietka sa osekala. Na stenu sa naniesol hydroizolačný šlem. Po našpricovaní podkladu sa povrch strojne prerovnal vodotesnou maltovinou.

Kokšov Bakša
12 m2
02/2019

Pekáreň

Liata podlaha.

Pôvodná dlažba sa prebrúsila diamantom. Povrch sa napenetroval a uzavrel živičným záškrabom. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová stierka s umelohmotným presypom.

Levoča
80 m2
01/2019

ZŠ Kysak

Liata podlaha.

Pôvodný podklad sa prefrézoval a prebrúsil diamantom. Povrch sa napenetroval a uzavrel živičným záškrabom. Po obvode sa realizovali náter soklov. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová stierka s umelohmotným presypom.

Kysak
120 m2
01/2019

P4U

Sanácia podlahy.

Po vysekaní dlažby sa lokálne nerovnosti prerovnali plastbetónom. Následne sa podklad prebrúsil, napenetroval a prelial nivelizáciou. Po jej vyzretí sa povrch prebrúsil a opäť napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí hladká liata podlaha na báze epoxidovej živice. Podlaha bola presypaná tzv. farebnými chipsami.

Košice
115 m2
01/2019