Servis KTM

Sanácia podlahy.

Pôvodná podlaha nebola dilatovaná. Podklad bol neúnosný a vykazoval množstvo trhlín. Po spriahnutí trhlín sa podklad napenetroval živicou a prerovnal nivelizáciou. Finálnu vrstvu tvorí dvojnásobný pečatiaci náter na báze epoxidu.

Košice
120 m2
12/2014

Rodinný dom

3D podlaha.

Podklad sa prebrúsil a napenetroval. Pod fóliu sa naniesla ďalšia medzivrstva špeciálnej penetrácie za účelom dokonalej priľnavosti. Po osadení fólie sa podklad prelial transparentnou UV stabilnou živicou na báze epoxidu.

Košice
kúpeľňa
12/2014

Súkromný byt

Polyuretánová podlaha.

Pôvodný podklad sa prebrúsil a napenetroval. Podlaha sa prerovnala nivelizáciou. Po jej vytuhnutí sa pdoklad opätovne prebrúsil a napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí polyuretánová stierka.

Košice
70 m2
11/2014

Múzeum

Spevnenie klenby.

Sadanie klenby znemožnilo otváranie brány objektu. Pred osadením helikálnej výstuže sa klenba podoprela stojkami a násyp nad konštrukciou klenby bol preinjektovaný za účelom spevnenia / stabilizácie. Injektáž bola realizovaná duromerom na polyuretánovej báze.

Levoča
150 litrov
10/2014

Sklad

Protiprašný náter

Pôvodná podlaha bola prebrúsená diamantom. Po vysprávkach formou plastbetónu sa naniesla penetrácia. Finálnu vrstvu tvorí dvojnásobný pečatiaci náter.

Košice
170 m2
10/2014

Bytový dom

Izolácia výťahovej šachty.

Do šachty natekala voda skrz nefunkčnú hydroizoláciu. Voľný priestor dutých tehál sa preinjektoval. Po obvode sa vytvoril vodotesný fabión. Sekundárnu ochranu tvorí tekutá izolácia na cementovej báze.

Poltár
šachta
10/2014

Rodinný dom

Injektáž muriva.

V spálni rodinného domu vznikala pleseň skrz vzlínajúcu vodu starého muriva. Kamenné murivo sa predtesnilo maltou za účelom zamedzenia priesaku injektážnej látky. Následne sa stena naimpregnovala akrylátom.

Myjava - okolie
1 miestnosť
10/2014

MECOM

Sanácia podláh, žľabov, váh, vpustí, výtlkov.

Súčasná podlaha je v značnej degradácii. Postupom času dochádza k obnove povrchu podlahy. Sanácia si vyžaduje precíznu prípravu podkladu nakoľko ide o vlhkú a mastnú prevádzku. V podlahe sú umiestnené nerezové žľaby, váhy, vpuste. Ich hrany sú nadmerne zaťažované. Postupne dochádza k obnove výtlkov.

Humenné
400 m2
08-10/2014

Rodinný dom

Injektáž pracovnej škáry.

Obvodové murivo tvorené šalovacími tvárnicami vykazovalo priesaky v dvoch miestnostiach. Škára sa za účelom predtesnenia zainjektovala polyuretánom a do priestoru medzi hydroizoláciu a murivo sa dodatočne nainjektoval akrylátový gél. Takto vytvorená membrána tvorí novú hydroizoláciu.

Košice - okolie
2miestnosti
09/2014

Stromoradie

Protisklzová liata podlaha parkoviska.

Pôvodný betón bol značne nerovný. Po vyzretí nivelizácie sa podklad napenetroval. Protisklzná epoxidová medzivrstva je tvorená pieskom frakcie 0,4-0,8 mm. Finálne zapečatenie je na báze epoxidovej živice v RAL 7035.

Prešov
750 m2
09/2014

Dolná brána / Múzeum vín

Injektáž trhlín za účelom zamedzenia priesakov vody.

Betónová konštrukcia pod pešou zónou vykazuje množstvo zmrašťovacích trhlín. Injektovali sme formou výplňovej a formou membránovej injektáže. Výplňová injektáž tesní samotnú trhlinu. Mebránová injektáž nahrádza pôvodnú hydroizoláciu.

Košice
Zmrašťovacie trhliny
08/2014

Elektrorozvodňa VSD

Liata podlaha.

Betónový podklad bolo nutné kvalitne prebrúsiť a napenetrovať. Po nanesení záškrabu sa realizovala vrstva na báze epoxidu v RAL 7037. Do čerstvej hmoty sa realizoval jemný presyp umelohmotnými “chipsami”.

Čečejovce
220 m2
08/2014

ARMINIUS

Liata podlaha.

Betónový podklad vykazoval väčšie nerovnosti. Po vyzretí nivelizácie sa podklad napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí hladká liata podlaha na báze epoxidu v RAL 7035.

Košice
60 m2
08/2014

Súkromný byt

Liata podlaha.

Pôvodný betónový podklad sa prebrúsil diamantom a napenetroval. Po záškrabe, ktorý sa realizuje za účelom uzavretia pórov, sa v kuchyni naniesla hladká liata podlaha na báze epoxidu v RAL 9010. V kúpelni je podlaha na báze polyuretánu.

Košice
30 m2
08/2014

Pekáreň CESSI

Protisklzová liata podlaha.

Podklad bolo nutné zošiť kvôli množstvu zmrašťovacích trhlín. Po obvode sa realizoval fabión do výšky 200 mm. Protisklz je tvorený pieskom frakcie 0,4-0,8 mm. Finálne zapečatenie je na báze epoxidovej živice v RAL 7032.

Spišská Nová Ves
320 m2
07/2014

Rodinný dom

Liata podlaha.

Pôvodný betónový podklad sa prebrúsil diamantom a napenetroval. Po záškrabe, ktorý sa realizuje za účelom uzavretia pórov, sa naniesla hladká liata podlaha na báze epoxidu v RAL 9003.

Košice
110 m2
07/2014

Súkromný byt

Náter stien a liate podlahy kúpeľní.

Investor chcel vytvoriť súvislý homogénny priestor, ktorý bude hydroizolačný a ľahko čistiteľný. Podklad tvorí jemná reprofilačná malta. Na ňu sa naniesol špeciálny náter s uzatvorenou nanoštruktúrou. Podlahy sú z polyuretánovej živice RAL 9016.

Košice
50 m2 + 20 m2
07/2014

Zelená stavba

Liata podlaha.

Tento objekt sa realizoval v spolupráci s firmou ZELENÁ STAVBA. Dom slúži na prezentačné účely spoločnosti. Takto má možnosť široká verejnosť uvidieť našu prácu v obdobných objektoch. V dome sú realizované hladké polyuretánové a epoxidové podlahy. Ako už býva zvykom, sú v bielom odtieni.

Košický Klečenov
100 m2
07/2014

Rodinný dom

Liata podlaha.

Pôvodný betónový podklad sa prebrúsil diamantom a napenetroval. Po záškrabe, ktorý sa realizuje za účelom uzavretia pórov, sa naniesla hladká liata podlaha v RAL 1013.

Košice - okolie
60 m2
06/2014

Dvojgaráž

Liata podlaha so soklami.

Investor požadoval vytvoriť celistvú “vaničku”, ktorá bude dobre čistiteľná. Po špeciálnom nátere stien proti znečisteniu sme zrealizovali fabióny po obvode garáže. Sokel sa vytiahol do úrovne 0,3 m od podlahy. Finálnu vrstvu tvorí živica na báze epoxidu v RAL 7040.

Košice - okolie
50 m2
06/2014

Dolná brána / Pešia zóna

Injektáž trhlín za účelom zamedzenia priesakov vody.

Betónová konštrukcia pod pešou zónou vykazuje množstvo zmrašťovacích trhlín. Injektovali sme formou výplňovej a formou membránovej injektáže. Výplňová injektáž tesní samotnú trhlinu. Mebránová injektáž nahrádza pôvodnú hydroizoláciu.

Košice
Zmrašťovacie trhliny
06/2014

Rodinný dom

Izolácia výťahovej šachty.

Do šachty natekala voda skrz nefunkčnú hydroizoláciu. Priestor separačnej vrstvy asfaltovaného pásu sa preinjektoval. Sekundárnu ochranu tvorí tekutá izolácia na cementovej báze.

Košice
šachta
06/2014

Rodinný dom

Liata podlaha a kamenný koberec zádveria.

Pôvodný podklad vykazoval množstvo nedostatkov. Po jeho sanácii sa realizovala nivelizácia. Po vyzretí sa naniesla hladká liata podlaha v RAL 9003 a 1017. Farby sú oddelené optickým vláknom. V zádverí sa realizoval kamenný koberec.

KOšice
100 m2
05/2014

Zdravotné stredisko

Realizácia sanačnej omietky po injektáži.

Po injektážnych prácach sme naniesli hrubú sanačnú omietku. Po vyzretí sa povrch zahladil jemnou sanačnou omietkou.

Košice
20 m2
05/2014

MECOM

Realizácia podkladu sociálnych priestorov s protisklznou povrchovou úpravou podlahy.

Sprchy a záchody sa výškovo zjednotili plastbetónom. Pôvodná podlaha sa prebrúsila. Po napenetrovaní sa naniesla protisklzná podlaha svetlo sivej farby.

Humenné
200 m2
05/2014

MECOM

Pečatenie povrchu sanovanej plochy.

Po dispozičných zmenách závodu bolo potrebné upraviť podlahy tak, aby spĺňali náležité požiadavky. Protisklz, hygienu, odolnosť. Rôzne povrchy vyžadovali rôzne technické úpravy. Výsledkom je jednotná plocha.

Humenné
300 m2
04/2014

Tunel ŽSR

Stabilizácia štrkového lôžka.

Išlo o prvú zákazku daného charakteru na území SR. Cieľom bolo urýchliť práce počas výluky koľajiska. Princípom je zlepenie štrkového lôžka, ktoré nahrádza časovo náročné paženie. Najprv sa preinjektovala plocha od osi koľajiska až po koniec pražcov. Následne po odťažení štrkového lôžka sa preinjektovali bočné hrany. Práce boli vykonávané počas obmedzenej prevádzky tunela na rýchlosť 50 km/h.

Vrútky/Varín
320 m
03-04/2014

Čistiareň odpadových vôd

Sekundárna ochrana vyhnívacej nádrže.

Nádrž sa otryskala vodným lúčom. Sekundárna ochrana sa naniesla strojne striekaním pomocou čerpadla. Zabudovaný material odoláva pH prostrediu od 3,3 do 14.

Nové Meston./Váhom
500 m2
04/2014

Rodinný dom

Vyplnenie dutiny.

Pod doskou objektu sa nachádzala dutina. Tento priestor sa vyplnil penou na báze polyuretánovej živice. Počas prác došlo k nadvihnutiu dosky a stien o niekoľko mm. Táto stabilizácia objektu napomáha aj k odkloneniu ciest spodnej vody, ktoré zapríčinili poruchy vymývaním zeminy.

Sielnica
100 litrov
03/2014

Showroom STAFIX

Štúdio liatych podláh.

Ide o prvé štúdio liatych podláh na území SR. Pôvodnú dlažbu sme odstránili. Podklad sa prerovnal nivelizáciou. Po vymaľovaní objektu sme pre Vás vytvorili vzorkové štúdio. Budeme radi ak Vás štúdio zaujme a pomôže pri Vašich projektoch a predstavách.

Košice
100 m2
02-03/2014

MECOM

Pečatenie povrchu sanovanej plochy.

Po sanácii výtlkov v miestach žľabu, investor požadoval plošné zapečatenie podlahy s protisklznou úpravou.

Humenné
600 m2
02/2014

ECAV Biskupský úrad Západného dištriktu

Injektážne a izolačné práce suterénu.
Daný objekt bol v minulosti sanovaný a následne nedostatočne zaizolovaný. Počas dažďov dochádzalo k masívnym priesakom. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k diagnostike objektu. Po zistení príčin sa pristúpilo k injektážnym prácam, ktoré slúžili na elimináciu primárnych priesakov. Následne sa priestory zaizolovali dvoma až troma vrstvami izolácie na cementovej báze.
Zvolen
1.200 m2
01-03/2014

OR PZ Komenského

Prerovnanie podkladu s realizáciou protiprašného náteru.

V mieste pôvodných vpustí sa podklad prerovnal plastbetónom. Trhliny sa vyplnili epoxidom. Po napenetrovaní podkladu sa realizovala nivelizácia. Tá sa opätovne napenetrovala a finálnu vrstvu tvorí dvojitý protiprašný náter na báze epoxidovej živice.

Košice
160 m2
02/2014

MECOM

Vybúranie soklov s následnou realizáciou novej podlahy. Sanácia výtlkov, sanačné práce soklov, osadenie váh, liate podlahy, spádovanie plastbetónom.

Daná prevádzka vyžadovala nové typologické usporiadanie priečok. Po vybúraní soklov a sendvičových panelov sa pristúpilo k realizácii novej podlahy v daných miestach. Do podlahy sa osadili nové váhy. Počas rekonštrukcie sa prespádovali podlahy a vykonali sanácie výtlkov.

Humenné
600 m2
10/2013 - 01/2014

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Chemicky odolná podlaha laboratória.
Po odstránení PVC sa podlaha prebrúsila diamantom. Pôvodné terazo sa napenetrovalo. Finálnu vrstvu tvorí chemicky odolná živica na báze epoxidu. Povrch sa presypal umelohmotným vsypom.
Košice
40 m2
01/2014