Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Injektáž muriva za účelom zamedzenia vzlínania vody.

Po navŕtaní otvorov sa injektáž realizovala formou hĺbkovej impregnácie muriva. Použili sme akrylátový gél. Predmetné práce vykonávame dvojkomponentnou technológiou pod vysokým tlakom média.

Košice
70 m
12/2013

Súkromný byt

Realizácia bielej liatej podlahy s nivelizáciou.

Pôvodný podklad sa prerovnal nivelizáciou. Po vyschnutí nivelizácie sa naniesla penetrácia. Finálnu vrstvu tvorí UV stabilná epoxidová živica vo farbe RAL 9010.

Vranov n./Topľou
40 m2
12/2013

Garáž

Protisklzná podlaha s nivelizáciou.

Pôvodný podkladový betón sa prerovnal nivelizáciou. Medzivrstva tvorená epoxidovou živicou sa plnoplošne presypala sušeným kremičitým pieskom. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová živica vo farbe RAL 7035.

Košice
35 m2
12/2013

Bioplynová stanica KOSIT

Injektáž trhlín za účelom zamedzenia priesakov vody.

Konštrukcia vykazovala množstvo priesakov z dôvodu zle zvibrovaného betónu. Pri vŕtaní sme narazili na tlakovú vodu. Kaverny, hniezda, škáry a trhliny boli utesnené živicami na polyuretánovej báze.

Košice - okolie
25 priesakov
12/2013

KATOLÍCKA UNIVERZITA

Sanácia podláh s následnou realizáciou liatych podláh.

Pôvodný podklad bol nevyhovujúci. Vykazoval množstvo trhlín a nedosahoval požadovanú pevnosť. Po zošití trhlín sa pristúpilo k hĺbkovej penetrácii. Po zjednocujúcom záškrabe sa realizovala finálna vrstva epoxidovej živice vo farbe RAL 7035.

Ružomberok
600 m2
11/2013

Garáž

Protisklzná podlaha s nivelizáciou.

Pôvodný podkladový betón sa prerovnal nivelizáciou. Záškrab tvorený epoxidovou živicou sa plnoplošne presypal sušeným kremičitým pieskom. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová živica vo farbe RAL 7032.

Košice
25 m2
11/2013

BMW

Liata podlaha do autoservisu.

Podklad sa otryskal oceľovými guličkami. Po nanesení epoxidovej penetrácie sa zrealizoval záškrab za účelom vyplnenia pórov a pracovných škár. Finálnu vrstvu tvorí mechanicky odolný epoxid. Investor stanovil RAL na 7035.

Košice
900 m2
10/2013

Zdravotné stredisko

Injektáž muriva za účelom zamedzenia vzlínania vody.

Po navŕtaní otvorov sa injektáž realizovala formou hĺbkovej impregnácie muriva. Použili sme akrylátový gél. Po ukončení injektážnych prác sa osekala sádrová omietka. Tá bude nahradená sanačnou omietkou.

Košice
12 m
09/2013

Po vykonaní odtrhových skúšok a vlhkostných meraní bol podkladný betón napenetrovaný akrylátom s presypom piesku. Nivelizácia bola vylievaná v hrúbke 20 mm. Z tohto dôvodu sme zvolili material, ktorý obsahuje polymérové vlákna.

Ružomberok
1.000 m2
09/2013

Bučina

Chemicky odolná vrstva zbernej jímky ČOV

Podklad sa otryskal vysokotlakým vodným lúčom. Plášť sa lokálne zreprofiloval. Povrch sa dôkladne vyčistil a napenetroval špeciálnou živicou na zaolejované podklady. Finálnu vrstvu tvorí chemicky odolný epoxid. Steny nádrže sa realizovali s prímesou plastifikátora.

Zvolen
250 m2
08-09/2013

WHIRLPOOL

Sanácia dilatácií a výtlkov.

Pôvodné dilatácie vykazovali značné poruchy spôsobené prevádzkou. Takéto prechody ničia podvozky vysokozdvižných vozíkov. Dilatácie boli narezané a vyplnené rýchlotuhnúcou hmotou na báze PMMA. Dilatácie sú zaťažiteľné takmer okamžite po vyliatí.

Poprad
700 m
08/2013

Rodinný dom

Izolácia žľabu bazéna, nivelizácia

Pôvodný podklad bol vysekaný po nosný betón. Detaily žľabu a vpustí boli preizolované tekutou izoláciou. Ochranu izolácie tvorí nivelizácia na ktorú sa naniesol kamenný koberec.

Košice - okolie
40 m2
08/2013

Heliport Nemocnica FnLP

Prebrúsenie podkladu.

Pôvodný podkladový betón sa prebrúsil diamantmi z dôvodu realizácie pečatiacich krycích vrstiev na báze živíc.

Košice
330 m2
07/2013

GETRAG FORD

Tesnenie trhlín.

Do objektu zatekala zrážková voda skrz zmrašťovacie trhliny a nezhutnené miesta betónu. Injektážne práce boli realizované počas odstávky závodu. Injektovalo sa nízkoviskóznymi živicami na báze polyuretánu.

Kechnec
3 miestnosti
07/2013

Rodinný dom

Zamedzenie priesakov pivnice

Po odstavení čerpadla bola pivnica takmer úplne zatopená (cca 1,5 m). Po preinjektovaní voľného priestoru šalovacích tvárnic sa pristúpilo k lokálnemu doinjektovaniu priesakov. Škáry sa izolovali nábehovými fabiónmi. Vnútorné steny a podlaha sa preizolovali cementovou izoláciou v troch vrstvách.

Sokoľ
20 m2
07/2013

TRUMPF

Očistenie betónových stien, kozmetika a sanácia betónu

Pohľadové betóny boli znečistené od betonáže a prevádzky staveniska. Reprofilačnými prácami a brúsením sa docielil požadovaný stav.

Košice
2.000 m2
06-07/2013

Rodinný dom

Sanácia prasknutej steny

Pôvodná omietka sa osekala. Po natiahnutí spojovacieho mostíka sa naniesli omietníky. Finálnu vrstvu tvorí reprofilačná hmota na báze polymér cementu.

Košice
1 tona
06/2013

Rodinný dom

Liata podlaha kuchyne

Pôvodná epoxidová podlaha bola prekrytá novou vrstvou epoxidovej živice podľa výberu RAL.

Dargov
25 m2
06/2013

Detský bazén Kunsthalle

Tesnenie trhlín.

Po otryskaní pieskom sa trhliny preinjektovali nízkoviskóznou živicou za účelom stmelenia. Povrch sa osekal a vybrúsil. Po napenetrovaní sa realizoval vyrovnávajúci plastbetón. Finálnu vrstvu tvorí trhliny prekleňujúci systém s protisklzom.

Košice
80 m
05/2013

KATOLÍCKA UNIVERZITA

Hydroizolácia suterénu z vnútornej strany.

Po injektážnych prácach sa realizoval hydroizolačný systém na báze cementových tekutých izolácií. Podkladnú vrstvu tvorí pevná hydroizolácia odolávajúca tlakovú vodu. Na nej je realizovaná druhá flexibilná vrstva, prekleňujúca prípadný vznik trhlín.

Ružomberok
2.400 m2
05/2013

CHEMOSVIT

Zamedzenie priesakov kanála

Zberný kanál chladiacej veže vykazoval masívne priesaky vplyvom zdegradovanej izolácie a trhlín konštrukcie. Izolácia sa osekala až po nosný podklad. Škáry sa preizolovali nábehovými fabiónmi. Trhliny a kaverny sa preinjektovali expanznou polyuretánovou živicou.

Svit
150 m2
04/2013

Rodinný dom

Nivelizácie podláh a liata podlaha

Pôvodný betónový podklad bol prerovnaný nivelizáciou. V technickej miestnosti sa realizovala liata podlaha na báze epoxidovej živice.

Košické Olšany
300 m2
04/2013

MECOM

Sanácia podlahy.

Pôvodná podlaha vykazovala poškodenia vplyvom prevádzky. Bolo nevyhnutné pristúpiť k ich sanácii rýchlo tuhnúcim materiálom na báze epoxidovej živice. Ide o protisklzný system hrúbky 8 mm.

Humenné
Lokálne vysprávky
04/2013

KATOLÍCKA UNIVERZITA

Zamedzenie priesakov suterénu.

Suterén vykazoval mnohé priesaky. Netesné škáry, trhliny stien, trhliny dosky, netesné prestupy a šachty. K daným problémom sa pristupovalo individuálne. Injektážou sme docielili suché priestory.

Ružomberok
200 m2
03-04/2013

PIVOVAR ŠARIŠ

Sanácia stropov ležiackych pivníc.

Povrch stropov vykazoval poškodenie vplyvom karbonatizácie. Výztuž sa otryskala. Následne sa naniesla protikorózna ochrana. Striekaním sa nanášala reprofilačná malta v dvoch krokoch po 20 mm. Do spojovacieho mostíka sa naniesla jemná reprofilačná malta. Po zahladení sa realizoval náter voči karbonatizácii v dvoch vrstvách.

Veľký Šariš
330 m2
02-03/2013

Súkromný byt

Sanácia steny.

Predmetný byt vykazoval statické problémy z dôvodu požiaru susedného bytu. Po naimpregnovaní steny epoxidom sa naniesla reprofilačná malta.

Košice
Detská izba
02/2013

MALÁ SCÉNA ŠD

Sanácia pivničných priestorov.

Na osekané steny sa naniesla jadrová omietka. Po zainjektovaní muriva sa realizovala hydroizolácia na báze cementového šlemu. Finálnu vrstvu klenieb a stien tvorí sanačná omietka.

Košice
1.200 m2
01-03/2013

REINGUSS

Podlaha s nábehovou rampou.

Pôvodná podlaha sa prebrúsila. Okolie rampy sa vymedzilo sololitom. Do formy sa naniesla nábehová rampa z plastbetónu. Okolie rampy sa prerovnalo nivelizáciou. Po vyzretí podkladu sa naniesla liata podlaha na báze epoxidovej živice. Za účelom protisklzu sa realizoval umelohmotný presyp.

Košice
100 m2
01/2013

Rodinný dom

Dizajnová liata podlaha.

Na základe požiadavky investora sme zrealizovali dizajnovú liatu podlahu s predom nedefinovonou štruktúrou. Po prebrúsení podkladu sa naniesla nivelizácia. Po vyzretí sa realizovala UV stabilná podlaha na báze epoxidovej živice. Do živice sa vlievali asymetrické fľaky.

Košice - okolie
100 m2
01/2013

WHIRLPOOL

Sanácia dilatácií

Dilatácie sa prerezali. Pôvodné hrany boli vysekané. Dilatácie sa vyplnili vysokopevnostnou, rýchlotuhnúcou maltou na báze PMMA. Na ďalší deň sa dilatácie prerezali a vyplnili trvale pružným tmelom.

Poprad
200 m
01/2013