Liate podlahy

Pod pojmom liate podlahy nerozumie každý to isté. Niekto si myslí, že liata podlaha je vyrovnávajúci cementový, prípadne anhydridový poter. Nájdu sa i takí, ktorí si pod týmto názvom mýlia realizáciu nivelizácií. Najbližšie sú však tí, ktorí liate podlahy poznajú pod termínom priemyselné podlahy. Živičné epoxidové a polyuretánové liate podlahy boli a sú používané najmä v priemysle. V dnešnej dobe sa realizácie liatych podláh posunuli bližšie k súkromnému sektoru.
 

AKÉ VÝHODY MÁ LIATA PODLAHA?

Živičné liate podlahy majú jedinečný vzhľad. Dizajn a farebné prevedenie liatych podláh sú neobmedzené. To najdôležitejšie je však to, že ide o bezškárový, bezdilatačný spôsob realizácie. Z tohto dôvodu liate podlahy ponúkajú ľahko udržiavateľný podklad. Pri hrúbke ± 2 mm neobmedzujú stavebníka samotnou hrúbkou podlahy. Svojou tekutosťou priľnú k detailom a obvode stien. Živice majú veľmi vysokú pevnosť v tlaku. Sú vhodné do priestorov s vyšším mechanickým zaťažením. Živičné liate podlahy odolávajú mnohým chemickým látkam. Ich ďalšou výhodou je nehorľavosť.
 

AKÉ NEVÝHODY MÁ LIATA PODLAHA?

V prípade zlého podkladu v zmysle nedostatočnej odtrhovej pevnosti a vlhkosti, môže dôjsť k delaminácii od podkladu. Preto naša spoločnosť vždy vykonáva odtrhové a vlhkostné skúšky. Pri nerovnostiach podkladu je nevyhnutné realizovať nivelizáciu. Pri hrúbkach liatej podlahy ± 2 mm sa podklad kopíruje a sebemenšia nerovnosť je pri vysokom odlesku viditeľná. Upozorňujeme aj na skutočnosť, že liata podlaha napriek svojej vysokej mechanickej odolnosti nedokáže eliminovať škrabance z bodového zaťaženia. Preto je nevyhnutné myslieť aj na jej ochranu počas hrubých prác.
 

NIVELIZÁCIE …

Všetko začína vhodnou prípravou podkladu. Nivelizácie s vysokým obsahom sadry a vápna väčšinou nie sú vhodné ako podklad pod liate podlahy. Majú nízke pevnosti a ich využitie je skôr pre menej zaťažované podlahy. Samotná realizácia nivelizácií musí byť vykonávaná v súlade s požiadavkami technického listu. Nevhodné nástroje na miešanie, nedôraz pri spotrebe vody a nedostatočná penetrácia vedie k tvorbe bublín, ktoré nedokáže stavebník eliminovať ani dlhodobým odvzdušňovaním pomocou ježka. Odporúčame ponechať realizáciu nivelizácie na kvalitnú firmu so skúsenosťami.

Hladké liate podlahy

Realizujeme hladké liate epoxidové podlahy a hladké liate polyuretánové podlahy. Liata podlaha sa dá naniesť na takmer každý povrch. Podkladom môže byť betón, poter, nivelizácia, dlažby, staré epoxidové podlahy, anhydridy a iné. Ide o systém podláh vykazujúcich najnáročnejšie požiadavky. Podlahy sú bezškárové a odolávajú vysokým mechanickým a chemickým zaťaženiam. Je možné zvoliť si ľubovoľnú RAL finálnej vrstvy.

Protisklzné liate podlahy

Realizujeme protisklzné liate epoxidové podlahy a protisklzné liate polyuretánové podlahy. Liata podlaha sa dá naniesť na takmer každý povrch. Podkladom môže byť betón, poter, nivelizácia, dlažby, staré epoxidové podlahy, anhydridy a iné. Ide o systém podláh vykazujúcich najnáročnejšie požiadavky. Podlahy sú bezškárové a odolávajú vysokým mechanickým a chemickým zaťaženiam. Je možné zvoliť si ľubovoľnú RAL finálnej vrstvy. Protisklz docielime vhodnou voľbou frakcie sušeného kremičitého piesku, respektíve umelohmotným vsypom.

Dizajnové liate podlahy

Realizujeme dizajnové liate epoxidové podlahy a dizajnové liate polyuretánové podlahy. Dizajn podlahy je limitovaný výškou rozpočtu, nie možnosťami prevedenia. Do liatej podlahy je možné osadiť akékoľvek dizajnové prvky (vsypy,kamenivo,LED svetlá,nálepky,profily a iné). Dizajnová liata podlaha sa dá naniesť na takmer každý povrch. Podkladom môže byť betón, poter, nivelizácia, dlažby, staré epoxidové podlahy, anhydridy a iné. Ide o systém podláh vykazujúcich najnáročnejšie požiadavky. Podlahy sú bezškárové a odolávajú vysokým mechanickým a chemickým zaťaženiam. Je možné zvoliť si ľubovoľnú RAL finálnej vrstvy.

Antistatické liate podlahy

Realizujeme antistatické liate epoxidové podlahy a antistatické liate polyuretánové podlahy. Antistatické podlahy realizujeme v zmysle platných technických noriem. Náboj odvádzame skrz vodivý raster do hlavného uzemnenia. Antistatická liata podlaha sa dá naniesť na takmer každý povrch. Podkladom môže byť betón, poter, nivelizácia, dlažby, staré epoxidové podlahy, anhydridy a iné. Ide o systém podláh vykazujúcich najnáročnejšie požiadavky. Podlahy sú bezškárové a odolávajú vysokým mechanickým a chemickým zaťaženiam. Je možné zvoliť si ľubovoľnú RAL finálnej vrstvy.

Nivelizácie

Realizujeme nivelizácie za účelom vyrovnania podkladu. Zároveň realizujeme nivelizácie voči kapilárnemu vzlínaniu vody u nevhodne zaizolovaných pivničných a suterénnych priestoroch. Nivelizácie sú bezškárové a odolávajú vysokým mechanickým zaťaženiam. Je možné zvoliť si nivelizáciu aj ako finálnu nášľapnú vrstvu bez dodatočných úprav. Hrúbky nivelizácií realizujeme od 3 do 30 mm..