LEPENIE UHLÍKOVÝCH LAMIEL

Lepenie uhlíkových alebo tzv. karbónových lamiel slúži na zosilnenie stavebných prvkov a konštrukcií. Odborne nazývané „CFRP = carbon fiber reinforced strips“ lamely sú jednosmerné uhlíkové vlákna laminované živicou. Ich tvar a počet je daný rozmermi, ktoré stanoví projektant / statik. Lamely sú tenké a ľahké. Ich šírka je väčšinou 50 až 100 mm v bežných hrúbkach 1,2 až 1,4 mm. Štandardne dodávané dĺžky sú vo zvitkoch, ktoré sú balené v metroch. Zosilnenie tvorí systém externe lepenej výstuže, ktorý pozostáva z uhlíkovej lamely a epoxidového lepidla. Cieľom je zvýšenie, alebo prinavrátenie pôvodnej únosnosti konštrukcie. Správne realizované osadenie lamiel poskytuje dlhodobú životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom počasia.

PREČO SÚ LAMELY POTREBNÉ?

Vplyvom zdražovania materiálov a tlaku investorov na projektantov dochádza k požiadavke šetrenia nákladov na oceľovej výstuži. Ďalším faktorom je samotná realizácia, kde taktiež dochádza k chybám počas viazania a zalievania výstuže betónom. To často krát vedie k statickým problémom novostavieb, ktoré sa prejavujú vznikom trhlín v nosných oceľobetónových konštrukciách. Predovšetkým pri stĺpoch, nosníkoch a monolitických stropoch. Ďalším príkladom je navýšenie zaťaženia skeletu dodatočnými požiadavkami zmeny projektu zo strany investora počas výstavby. A to pridaním ďalších podlaží alebo dispozičnými zmenami. To isté platí aj pri zmenách výrezov technologických otvorov, ktoré sú dodatočne realizované diamantovou technológiou. Takéto prestupy je potrebné po obvode zosilniť práve osadením uhlíkových lamiel. Druhú kategóriu tvoria staré monolitické konštrukcie: mosty, stĺpy, prievlaky, nosníky, komíny a iné konštrukcie. Ich životnosť je možné predĺžiť dôkladnou sanáciou. Po odbornej reprofilácii a vyzretí hmôt je možné nalepiť uhlíkové lamely a takto prinavrátiť pôvodné vlastnosti konštrukcie.

LEPENIE UHLÍKOVÝCH LAMIEL

Po dodaní statického posudku a súvisiacej projektovej dokumentácie sa vykoná obhliadka. Po kontrole dispozičného umiestnenia lamiel sa osadia koncové body ohraničenia. Tieto úseky sa prebrúsia diamantom a povysávajú. Ďalším krokom je príprava epoxidového lepidla a odmastenie uhlíkovej lamely. Lepidlo sa nanáša rovnomerne na podklad a lamelu. Lepenie prebieha s dôrazom na plošnú adhéziu. Počas lepenia sa vyvíja tlak na lamelu pomocou valčekov. Prebytok lepidla sa môže odstrániť. Reakcia je ovplyvnená najmä teplotou a finálne vyzretie trvá niekoľko dní.

LEPENIE UHLÍKOVÝCH TKANÍN

Obalením stavebného prvku uhlíkovou tkaninou dochádza k zvýšeniu pevnosti, únosnosti a zaťažiteľnosti danej konštrukcie. Gramáž tkaniny a dispozícia osadenia je definovaná statikom. Práve on výpočtom stanoví či sa budú realizovať lamely alebo tkaniny. Ako pri lamelách tak aj pri tkaninách je najdôležitejšia príprava podkladu. Po nej sa tkaniny lepia do epoxidu a následne sa opäť laminujú epoxidovou živicou.