Sanácie pivníc

Realizujeme sanácie suterénnych a pivničných priestorov. Pôvodnú zdegradovanú omietku osekáme až po nosný podklad. Na murivo realizujeme izolácie na báze cementov. Po nanesení spojovacieho mostíka pristúpime k realizácii sanačnej omietky. Sanačná omietka transformuje vlhkosť do vodnej pary. Sanačná omietka nevykazuje optické nedostatky spôsobené zvýšenou vlhkosťou podkladu.

Sanácie historických objektov

Realizujeme sanácie suterénnych a pivničných priestorov historických objektov. Pôvodnú zdegradovanú omietku osekáme až po nosný podklad. Na murivo realizujeme izolácie na báze cementov. Po nanesení spojovacieho mostíka pristúpime k realizácii sanačnej omietky. Sanačná omietka transformuje vlhkosť do vodnej pary. Sanačná omietka nevykazuje optické nedostatky spôsobené zvýšenou vlhkosťou podkladu.