Injektáže trhlín a škár

Realizujeme injektáž trhlín a škár. Injektujeme za účelom zamedzenia priesakov, prípadne za účelom statického spriahnutia „zošívania“. Správna voľba injektážneho materiálu hrá hlavnú rolu pre  úspech zákazky. Injektáž realizujeme na báze polyuretánovej alebo epoxidovej živice. Trhliny a škáry injektujeme výlučne jednokomponentnou pumpou.

Injektáže dilatácií

Realizujeme injektáž dilatácií. Injektujeme za účelom zamedzenia priesakov. Správna voľba injektážneho materiálu hrá hlavnú rolu pre  úspech zákazky. Injektáž realizujeme na báze polyuretánovej alebo akrylátovej živice. Dilatácie injektujeme jedno- alebo dvojkomponentnou pumpou.

Membránové injektáže

Realizujeme membránové injektáže. Injektujeme za účelom zamedzenia priesakov. Injektážny materiál injektujeme do separačných vrstiev v priestore geotextílie, respektíve injektujeme membránu v zemine. Správna voľba injektážneho materiálu hrá hlavnú rolu pre  úspech zákazky. Injektáž realizujeme na báze akrylátovej živice. Injektujeme výlučne dvojkomponentnou pumpou.

Pevnostné injektáže

Realizujeme pevnostné injektáže, stabilizácie štrkových lôžok, spriahnutie trhlín a iné statické problémy. Injektujeme za účelom nadobudnutia pôvodne navrhovanej únosnosti. Správna voľba injektážneho materiálu hrá hlavnú rolu pre úspech zákazky. Injektáž realizujeme na báze epoxidovej, polyuretánovej a akrylátovej živice. Injektujeme pomocou jedno- a dvojkomponentnej pumpy.

Kapilárne injektáže

Realizujeme injektáž voči kapilárnemu vzlínaniu vody. Injektujeme akékoľvek druhy muriva (kamenné, tehlové, betónové tvárnice, plynosilikáty ...) za účelom zamedzenia vzlínavosti. Správna voľba injektážneho materiálu hrá hlavnú rolu pre úspech zákazky. Injektáž realizujeme na báze akrylátovej živice. Injektujeme pomocou jedno- a dvojkomponentnej pumpy.nentné injektážne technológie.