WHIRLPOOL

Sanácia liatej podlahy.

Podklad vykazoval množstvo výtlkov. Po vyfrézovaní a niekoľkonásobnom prebrúsení diamantom sa naniesla penetrácia v troch vrstvách. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová živica.

Poprad
270 m2
12/2012

WHIRLPOOL

Sanácia výtlkov sieťotlače.

Podklad vykazoval množstvo výtlkov. Po vyrezaní a vysekaní sa naniesla penetrácia. Náhradu podkladu tvorí plastbetón. Finálnu vrtvu tvorí živica s umelohmotným presypom.

Poprad
2 tony
12/2012

Nádrže pitnej vody VVS

Izolácia vyrovnávajúcich nádrží.

Na danom objekte dochádzalo k exfiltrácii pitnej vody. Podklad sa osekal až do únosných vrstiev. V kútoch a v okolí prestupov sa realizovala tesniaca malta. Na betónový podklad sa naniesol spojovací mostík, do ktorého sa systémom čerstvý do čerstvého naniesla izolácia nádrže v dvoch vrstvách.

Krivany
100 m2
12/2012

Garáž

Nová podlaha + sanačné omietky

Pôvodná podlaha a omietka sa odstránili. Na novú nivelizáciu sa naniesla epoxidová živica. Po obvode sa vytvoril nábehový fabión. Za účelom vytvrdnutia sa v zimnom období použil teplovzdušný ohrievač.

Dargov
25 m2
12/2012

Penzión

Statické spriahnutie trhliny.

Trhlina sa predtesnila pomocou XPS. Po vypenení montážnou penou sa za účelom spriahnutia nainjektovala duromerová živica. Kvôli vytvrdnutiu sa v zimnom období použil teplovzdušný ohrievač.

Levoča
100 litrov
11/2012

SOPKLIMA

Sanačné omietky.

Pivničné priestory vykazovali značnú degradáciu. Po osekaní muriva sa naniesli izolačné šlemy, na ktoré sa realizoval system sanačných omietok.

Sečovce
200 m2
11/2012

ČOV U.S.Steel

Chemicky odolná podlaha.

Po prebrúsení podlahy sa naniesla vrstva špeciálnej živice, reagujúcej pri nízkych teplotách. Za účelom protisklzu sa stáčacie miesto presypalo pieskom. Podklad sa zapečatil totožnou živicou hneď na druhý deň.

Košice - okolie
25 m2
11/2012

Letisko Košice

Spevnenie anhydridovej podlahy.

Pôvodný podklad sa prebrúsil diamantom. Povrch sa napenetroval hĺbkovým a povrchovým spojovacím mostíkom. Poslednú vrstvu tvorí živica presypaná jemným pieskom. Nakoniec sa realizovala činnosť spojená s uzemnením antistatickej podlahy.

Košice
50 m2
11/2012

Rodinný dom

Liata podlaha s UV stabilitou.

V podklade sa uzavreli zmrašťovacie trhliny. Betónový podklad sa napenetroval a zrovnal nivelizáciou. Po vyzretí a prebrúsení sa podlaha opätovne napenetrovala. Povrch sa zapečatil UV stabilnou živicou na báze polyuretánu.

Krupina
200 m2
10/2012

Rodinný dom

Izolácie objektu a sanácie stien.

Na danom objekte sa realizovala pevnostná a protivlhkostná injektáž. Ďalej sa vykonávali sanačné a reprofilačné práce. Podlahy sa zaizolovali tekutými izoláciami s presypom piesku. Na ochranu izolácií sa použili nivelizácie voči kapilárnemu vzlínaniu.

Košice - okolie
300 m2
10/2012

Bučina

Chemicky odolná vrstva zbernej jímky ČOV.

Podklad sa otryskal vysokotlakým vodným lúčom. Plášť sa lokálne zreprofiloval. Povrch sa dôkladne vyčistil a napenetroval špeciálnou živicou na zaolejované podklady. Finálnu vrstvu tvorí chemicky odolný epoxid. Steny nádrže sa realizovali s prímesou plastifikátora.

Zvolen
250 m2
10/2012

Nová nemocnica / Dialýza

Realizácia rýchlotuhnúcej epoxidovej podlahy.

Práce prebehli v nočných hodinách. Pôvodná podlaha sa prebrúsila. Lokálne oduté miesta boli odstránené a nahradené vysprávkou. Podklad sa napenetroval a presypal sušeným pieskom. Do finálnej vrstvy sa na požiadavku investora pridali biele prúžky.

Košice
130 m2
09/2012

Rodinný dom

Zamedzenie priesaku do pivnice.

Pôvodná omietka sa osekala. Škáry sa zainjektovali. Steny sa zrovnali maltou. Následne sa zrealizovala izolácia stien, podesty a schodiska. Po našpricovaní sa naniesla sanačná omietka a nivelizácia.

 

Hozelec
Vstupné zádverie
09/2012

Garáže

Zamedzenie priesakov zmrašťovacích škár železobetónovej konštrukcie.

Zmrašťovacie trhliny sa utesnili nízkoviskóznym polyuretánom. Injektáž prebehla jednokomponentnou pumpou.

Prešov
2 garáže
09/2012

Terasa

Realizácia povrchovej úpravy terasy.

Pôvodný podklad sa naimpregnoval za účelom povrchového spevnenia. Po vyzretí nového poteru došlo k prebrúseniu podkladu diamantom. Do penetračného záškrabu sa plnoplošne presypal sušený piesok. Po opätovnom prebrúsení sa povrch zapečatil hydroizolačnou stierkou na báze polyuretánu.

Košice
750 m2
09/2012

Pizzéria

Sanácia podlahy.

Pôvodné parkety sa odstránili. Po prebrúsení a znivelizovaní podlahy sa pristúpilo k penetrácii podkladu. Finálnu vrstvu tvorí epoxid v stanovenom odtieni.

Košice
50 m2
08/2012

Bioplynová stanica

Pečatenie povrchu epoxidovým náterom s chemickou odolnosťou.

V podklade sa uzavreli zmrašťovacie trhliny. Betónový podklad sa prebrúsil a napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí chemicky odolná živica.

Dubník
130 m2
08/2012

Orange areál U.S.S.

Sanácia podlahy.

Po odstránení pätiek oceľovej konštrukcie došlo k lokálnym nedorobkom. Tieto miesta sa ofrézovali, napenetrovali a vyplnili epoxidom v pôvodnej RAL.

Košice
20 m2
08/2012

Rekreačné stredisko

Injektáž pracovných škár.

Monolitická betónová konštrukcia objektu vykazovala priesaky vody skrz pracovné a zmrašťovacie škáry. Škáry sa utesnili nízkoviskóznou polyuretánovou živicou. Použila sa jednokomponentná pumpa.

Turiec
Garáž, schodisko, steny
07/2012

WHIRLPOOL

Realizácia lokálnych vysprávok.

Lokálne výtlky v ploche podlahy a jej dilatácií sa realizovali vysokopevnostnou zálievkou s rýchlou dobou reakcie. Súčasná degradovaná epoxidová podlaha sa nahradila rýchloreagujúcou živicou s ohľadom na kapilárne vzlínanie.

Poprad
Podlaha,dilatácie
07/2012

Kostol

Realizácia kamenného koberca.

Pôvodný betónový poter vykazoval trhliny. Po zošití trhlín sa naniesla epoxidová penetrácia v dvoch vrstvách. Podlahu tvorí kamenný koberec frakcie 0,4-0,8 v bielo-modrom prevedení. Póry sa uzavreli epoxidovou zmesou. Z dôvodu údržby tvorí finálnu vrstvu akrylátový lak.

Rešica
250 m2
06-07/2012

Kostol

Realizácia sanácie kostolnej veže.

Pôvodný betón vykazoval nerovnosti. Podklad sa prebrúsil diamantom. Po nanesení spojovacieho mostíka sa povrch zrovnal hrubou reprofilačnou maltou. Následne sa naniesla jemná reprofilačná malta. Povrch veže sa uzavrel náterom voči karbonatizácii.

Rešica
170 m2
05-06/2012

Rodinný dom

Sanácia stien.

Pôvodná omietka sa osekala. Po injektáži sa z vnútornej strany vytvorila vlhkostná bariéra z izolačného šlemu. Steny sa zrovnali hrubou sanačnou omietkou. Finálnu vrstvu tvorí jemná sanačná omietka.

Košice - okolie
160 m2
06/2012

Sklad

Spriahnutie zmrašťovacích trhlín.

V podklade vznikli zmrašťovacie trhliny z dôvodu neskorého priznania dilatácií. Trhliny hrúbky 0,3 – 1,6 mm sa nerezali a vyplnili vysokopevnostným epoxidom za účelom statického spriahnutia.

Prakovce
50 m2
05/2012

Rodinný dom

Sanácia terás.

Pôvodné čelá schodov sa osekali. Po prebrúsení diamantovou brúskou sa pristúpilo k penetrácii podkladu. Dilatácie sa utesnili flexibilným polyuretánom. Na podklad sa vyliala nivelizácia voči kapilárnemu vzlínaniu.

Valaliky
200 m2
04/2012

Rodinný dom

Sanácia stien a podláh.

Pôvodná omietka a dlažba sa osekala. Z vonkajšej strany sa vytvorila vlhkostná bariéra z izolačného šlemu. Na podlahu sa vyliala nivelizácia. Steny sa zrovnali sanačnou omietkou. Na okapový chodník sa naniesla nivelizácia a epoxidová podlaha.

Krompachy
50 m2
04/2012

Rodinný dom

Realizácia izolácie a nivelizácie vstupu do garáže.

Pôvodná dlažba sa odstránila. Po zaizolovaní dosky sa zrealizovala nivelizácia voči kapilárnemu vzlínaniu. Pred vstupom sa zrealizoval vyrovnávajúci poter za účelom bezbariérového vjazdu.

Košice
50 m2
04/2012

Rodinný dom

Sanácia stien a podláh.

Pôvodná omietka sa osekala. Z vnútornej strany sa vytvorila vanička z izolačného šlemu. Na podlahu sa vyliala nivelizácia. Steny sa zrovnali sanačnou omietkou. V garáži sa zrealizovala spádová vrstva s epoxidovou podlahou.

 

Košice
Suterén a garáž
04/2012

Výťahová šachta

Zamedzenie priesakov

V predmetnej šachte dochádzalo k infiltrácii vody. Šachta sa osekala až po nosný podklad. Škáry a prestupy sa preinjektovali tesniacou látkou na báze polyuretánu. Po injektáži sa naniesol izolačný šlem v dvoch vrstvách.

Humenné
šachta
04/2012

AUPARK

Realizácia utesnenia detailov a prestupov vzduchotechniky.

Na stenách objektu bol zrealizovaný zatepľovací systém. Navrhli sme detail utesnenia na báze samolepiacej pásky. Páska bola nahrievaná a valčekovaná.

Košice
16 prestupov
03/2012

Rodinný dom

Injektáž stropu

Po osekaní omietky sa zrealizovala injektáž trhlín. Po vytuhnutí material sa na steny natiahol izolačný šlem.

Košická Nová Ves
Trhliny stropu
03/2012

Hotel

Zamedzenie priesakov

V predmetných šachtách dochádzalo k masívnej infiltrácii vody. Škáry sa preinjektovali tesniacou látkou na báze polyuretánu. Po injektáži sa naniesol izolačný šlem v dvoch vrstvách.

 

Heľpa
2 šachty
02/2012

Výťahová šachta

Zamedzenie priesakov

V predmetnej šachte dochádzalo k infiltrácii vody. Šachta sa osekala až po nosný podklad. Škáry a prestupy sa preinjektovali tesniacou látkou na báze polyuretánu. Po injektáži sa naniesol izolačný šlem v dvoch vrstvách.

Liptovský Mikuláš
šachta
02/2012

Obchodné priestory

Liata podlaha s nivelizáciou
Pôvodná mramorová a keramická dlažba sa prebrúsila diamantom. Ako spojovací mostík sa naniesol špeciálny tixotropný epoxid. Na zrovnanie sa použila nivelizácia. Povrch sa opätovne napenetroval. Nášľapnú vrstvu tvorí epoxid, investorom stanovenej RAL 1001.

 

Humenné
250 m2
02/2012

Polyfunkčný objekt

Bezškárová liata podlaha svetlej farby.

Podkladný poter sa prebrúsil diamantovou brúskou. Podlaha sa napenetrovala a presypala pieskom. Na túto vrstvu sa vyliala vysokopevnostná nivelizácia. Po vytuhnutí sa realizovala vrstva UV stabilnej živice na báze epoxidu. Investor vyžadoval svetlý futuristický odtieň.

Košice
200 m2
01/2012

Garáž

Sanácia stien objektu.

Garáž vykazovala priesaky. Pôvodný betón bol nesúdržný. Murivo sa muselo staticky spriahnuť pevnostnou injektážou, ktorá slúži zároveň ako vodotesná bariéra. Na podklad sa natiahol izolačný šlem v dvoch vrstvách. Na steny sa natiahla sanačná omietka.

Košická Nová Ves
2 tony materiálu
01/2012

Rodinný dom

Zamedzenie priesaku do pivničných priestorov.

Pivnica vykazovala priesaky v úrovni styku stien s podlahou. Injektáž sa realizovala z dôvodu statického spriahnutia tehál a následného zamedzenia priesakov. Po injektáži sa natiahla špeciálna izolácia z vnútornej strany.

Topoľčany
Obvod suterénu
01/2012