Garáže Horská

Protisklzová liata podlaha.

Podklad sa prebrúsil diamantom a napenetroval. Do epoxidovej medzivrstvy sa za účelom protisklzu realizoval presyp sušeným kremičitým pieskom. Po odstránení jeho prebytku sa povrch zapečatil živicou na báze epoxidu v RAL 7032.

Prešov
280 m2
12/2015

Rodinný dom

Liata podlaha.

Pôvodný anhydridový podklad bol za účelom zvýšenia pevnosti preliaty nivelizáciou. Po vyzretí sa povrch prebúsil a napenetroval. Finálnu stierku tvorí liata podlaha na báze epoxidovej živice v RAL 9016.

Prešov - okolie
60 m2
12/2015

Pekáreň Bzovík

Protisklzová liata podlaha.

Betónový podklad sa prebrúsil diamantom a napenetroval. Do epoxidovej medzivrstvy sa za účelom protisklzu realizoval presyp sušeným kremičitým pieskom. Po odstránení jeho prebytku sa povrch zapečatil živicou na báze epoxidu v RAL 7032.

Krupina
160 m2
12/2015

Rodinný dom

Liata podlaha.

Pôvodný podklad sa prebrúsil diamantom. Po napenetrovaní sa realizoval záškrab za účelom uzatvorenia pórov. Po opätovnom prebrúsení sa naniesla finálna UV stabilná stierka na báze polyuretánovej živice v RAL 9010.

Košice - okolie
120 m2
12/2015

Garáž

Liata podlaha.

Pôvodný anhydridový podklad bol za účelom zvýšenia pevnosti preliaty nivelizáciou. Po vyzretí sa povrch prebúsil a napenetroval. Finálnu stierku tvorí liata podlaha na báze epoxidovej živice v RAL 7023.

Košice - okolie
20 m2
12/2015

Skrz konštrukčnú dilatáciu novostavby dochádzalo k priesakom vody. Detaily napojenia hydroizolácií na pôvodnú konštrukciu neboli dostatočne tesné. Injektáž sme realizovali pomocou expanzného polyuretánu po celom obvode dilatácie.

Domaša
Dilatácia objektu
08/2015

EUROVIA

Sanácia 7 mostov a oporného múra.

Predmetom sanácie bolo 7 mostných objektov a 1 oporný múr na ceste I/50. Po otryskaní povrchu sa realizovala protikorózna ochrana výstuže. Na niektorých objektov bolo potrebné doplniť výstuž a betón. Hrubá reprofilačná malta sa nanášala strojne. Povrch sa vyhladil a natrel náterom voči karbonatizácii.

Lúčky / Sobrance
2.000 m2
10-11/2015

KOSIT

Olejuvzdorný náter chodby.

Pôvodná liata podlaha bola opotrebovaná a lokálnymi vysprávkami opticky nerovnorodá. Povrch sa prebrúsil diamantom. Finálnu vrstvu tvorí dvojnásobný náter na báze epoxidovej živice v RAL 7032 s umelohmotným presypom za účelom zvýšenia protisklzu.

Košice - okolie
110 m2
10/2015

NDS

Sanácia opôr mosta.

Po otryskaní povrchu sa realizovala hrubá reprofilácia lokálnych porúch opôr mosta. Bolo nevyhnutné doplniť výstuž a doplniť chýbajúci betón. Finálnu vrstvu tvorí strojne striekaná hrubá a jemná reprofilácia. Povrch sa vyhladil a natrel náterom voči karbonatizácii.

Široké
160 m2
10/2015

USHIN

Olejuvzdorný náter skladu.

Pôvodný betónový podklad vykazoval hrubé nerovnosti od latovania. Po preliatí povrchu nivelizáciou a jej vyzretí sa nivelizácia prebrúsila diamantom. Po napenetrovaní sokla a podlahy sa realizoval živičný záškrab. Povrch sa prebrúsil diamantom za účelom prerovnania. Finálnu vrstvu tvorí náter v dvoch vrstvách na báze epoxidovej živice v RAL 7035.

Košice
150 m2
09/2015

Po otryskaní povrchu sa realizovala jemná reprofilácia stien. Steny sa ošetrili náterom voči karbonatizácii. Na podlahu sa vyliala nivelizácia. Schodisko bolo sanované hrubou reprofiláciou. Nášľapnú vrstvu tvorí špeciálny olejuvzdorný náter.

Ružín
200 m2
09/2015

Garáž

Liata podlaha.

Podklad sa prebúsil diamantom. Povrch sa napenetroval. Na ďalší deň sa realizoval záškrab za účelom uzatvorenia pórov. Po vyzretí sa povrch prebrúsil. Finálnu stierku tvorí liata podlaha na báze epoxidovej živice v RAL 7032.

Košice
50 m2
09/2015

Most nad Laborcom

Sanácia mosta.

Podhľadové časti, piliéry a rímsy boli otryskané. Výstuž sa ošetrila náterom voči korózii. Povrch sa zjednotil strojne hrubou a jemnou reprofiláciou. Po vyzretí sa naniesol náter voči karbonatizácii.

Michalovce
2.000 m2
08-09/2015

SLOVAK TELEKOM

Sanácia objektu.

Predmetný objekt vyžadoval plošnú sanáciu. Opravila sa strecha, bleskozvod, fasáda, interiér, pletivo, kroviny, terén a iné konštrukčné detaily. Po injektáži za účelom zamedzenia kapilárneho vzlínania sa naniesla WTA sanačná omietka.

Buzica
160 m2
2015

Obchodné centrum

Liata podlaha.

Pôvodný podklad sa prebrúsil diamantom. Zmrašťovacie škáry sa uzavreli epoxidom. Po napenetrovaní a plnoplošnom záškrabe sa naniesla finálna stierka na báze epoxidovej živice. Do nášľapnej vrstvy sa realizoval umelohmotný presyp chipsami.

Trebišov
820 m2
07/2015

TATRAVAGÓNKA

Liata podlaha.

Pôvodná podlaha bola úplne zdegradovaná. Vykazovala trhliny a nerovnosti. Po prefrézovaní podkladu sa trhliny preliali živicou. Po napenetrovaní sa naniesol hrubovrstvý záškrab. Finálnu vrstvu tvorí hrubovrstvý živičný systém.

Poprad
500 m2
07/2015

MECOM

Sokle a liata podlaha.

Pôvodný povrch podlahy bol prefrézovaný. Podlaha sa napenetrovala a po okrajoch sa z dôvodu ukotvenia narezali drážky. Novú vrstvu tvorí hrubovrstvý protisklzný systém, ktorý odoláva vysokému zaťaženiu. Z dôvodu dispozičných zmien sa realizovali nové sokle.

Humenné
100 m2
07/2015

PVE

Sanácia trafokopiek.

Po otryskaní povrchu sa realizovala hrubá reprofilácia lokálnych porúch podkladu. Finálnu vrstvu tvorí strojne striekaná jemná reprofilácia. Povrch sa vyhladil a natrel náterom voči karbonatizácii.

Dobšiná
200 m2
07/2015

Hasičská stanica

Protisklzová liata podlaha.

Pôvodný betónový podklad sa prebrúsil diamantom. Po napenetrovaní sa naniesla protisklzná medzivrstva s plnoplošným presypom piesku. Po odstránení prebytku piesku sa povrch zapečatil epoxidom.

Tornaľa
220 m2
07/2015

Rodinný dom

Liata podlaha.

Po odstránení pôvodnej dlažby sa podlaha prebúsila, výtlky sa vyspravili a povrch sa napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí protisklzný systém na báze epoxidovej živice v RAL 1019.

Košice - okolie
35 m2
06/2015

ŠKODA

Liata podlaha.

Pôvodná podlaha sa prebúsila. Povrch sa vyspravil a napenetroval. Na ďalší deň sa povrch prelial liatou podlahou na báze epoxidovej živice.

Michalovce
30 m2
06/2015

PVE RUŽÍN

Injektáže kanálov.

Betóny stien konštrukcií sú rokmi vymyté a vykazujú značné priesaky. Na zastavenie tlakovej vody sa používali rýchlo reagujúce polyuretánové živice. Priebeh injektážnych prác v takto stiesnených priestoroch si vyžaduje vytrvalosť a trpezlivosť. Daná zákazka preverila hranice injektážnej technológie.

Ružín
4 hradenia
06/2015

PVE RUŽÍN

Sanácia nádrže.

Dlhodobý sediment na povrchu stien bol prebrúsený. Dočisťovacie práce boli realizované vodným lúčom. Reprofilácia a následná kryštalická hydroizolácia sa nanášala strojovo.

Ružín
120 m2
06/2015

SMS

Liata podlaha.

Podlaha z betónu v skladových priestoroch firmy nebola dobrá na údržbu. Povrch sa prebúsil, napenetroval a prelial liatou podlahou na báze epoxidovej živice s umelohmotným presypom. Na vonkajších plochách je protisklzová úprava.

Nižná Olšava
270 m2
05/2015

Rodinný dom

Liata podlaha.

Pôvodný podklad sa prebrúsil diamantom a napenetroval. Po vyzretí nivelizácie sa povrch opäť prebrúsil a po napenetrovaní sa naniesla živica na báze epoxidu v RAL 7037.

Vajkovce
120 m2
05/2015

Pivnica

Izolácia pivnice.

Do pivnice celoročne natekala voda. Po osekaní omietky sa po obvode stien injektovalo polyuretánovými živicami. Z vnútornej strany sa naniesla stierková hydroizolácia. Po obvode pivnice sa realizoval vodotesný fabión. Na podlahe tvorí ochrannú vrstvu nivelizácia.

Stropkov
70 m2
05/2015

Parkovisko bytového domu

Prerovnanie podkladu.

Pôvodný betónový podklad bol značne nerovný a povrchovo poškodený prevádzkou na stavenisku. Po prebrúsení a napenetrovaní sa naniesla nivelizácia za účelom prerovnania podkladu.

Prešov
250 m2
05/2015

KUK & FUK

Liata podlaha.

Po prebrúsení podkladu diamantom sa povrch napenetroval. Po záškrabe, sa naniesla živica na báze epoxidu v RAL 7032. Na podlahu sa realizoval umelohmotný presyp chipsami. Pôvodné sokle sa farebne prispôsobili novej podlahe.

Malá Ida
650 m2
04/2015

SITEL

Tlakotesné prestupy multikanálov.

Separačná vzduchová kapsa medzi prestupmi multikanála s betónovými šachtami bola vyplnená duromerom na báze polyuretánovej živice. Za účelom predtesnenia sa použil PE profil a rýchlotuhnúca maltovina.

Košice
150 ks
04-05/2015

Pivovar Hostinec

Izolácia nádrží pod tankami.

Po prebrúsení podkladu diamantom sa povrch napenetroval. Po nanesení záškrabu sa realizoval hrubovrstvý systém podlahy s vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou.

Košice
2 nádrže
04/2015

Bytový dom

Hydroizolácia šachiet.

Do šachiet zatekala voda. Po očistení podkladu od sedimentov sa povrch prebrúsil. V styku stien s podlahou sa realizoval vodotesný fabión. Hlavnou stierkovou hydroizoláciou je cementový šlem v troch vrstvách. Ochrannú vrstvu tvorí nivelizácia.

Košice
2 šachty
04/2015

Čistiareň odpadových vôd

Výplň dilatácie.

Skrz vertikálnu a horizontálnu dilatáciu dochádzalo k priesakom. Po navŕtaní otvorov priamo do dilatácie sa realizovala tlaková injektáž flexibilnou živicou na báza akrylátu.

Trebišov
30 m
03/2015

TU KE

Vysprávka liatej podlahy.

Investor požadoval doplniť stierku rovnakou farbou. Po prebrúsení, napenetrovaní a záškrabe, sa naniesla živica na báze epoxidu v RAL 7032.

Košice
30 m2
03/2015

ELMAT

Liata podlaha s nivelizáciou.
Pôvodná podlaha bola realizovaná z troch vrstiev epoxidovej stierky. Podlaha bola delaminovaná od podkladu. Po vysekaní súvrstvia sa naniesla penetrácia odolávajúca zvýšenej vlhkosti. Povrch sa prerovnal nivelizáciou. Po jej vyzretí sa naniesla vrstva z epoxidu. Do stierky sa realizoval umelohmotný vsyp.

 

Košice
60 m2
03/2015

JURTIME

Liata podlaha,podlaha.

Po prebrúsení podkladu diamantom sa povrch napenetroval. Po nanesení záškrabu sa realizoval sokel do výšky 100 mm od podlahy. Finálnu vrstvu tvorí živica na báze epoxidu RAL 7038.

Senica
200 m2
03/2015

Rodinný dom

Polyuretánová podlaha.

Pôvodná dlažba sa vysekala. Trhliny v potere sa zošili. Podklad sa prerovnal nivelizáciou. Po vyzretí sa povrch prebrúsil a napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí polyuretánová živica v RAL 1015.

Košice - okolie
35 m2
02/2015

Čistiareň odpadových vôd

Zastavenie priesakov.

Skrz škáry prestupov dochádzalo k masívnym priesakom. Po navŕtaní škár sa realizovala tlaková injektáž tesniacou polyuretánovou penou. Po zastavení vody sa na spoje naniesla tesniaca maltovina.

Trebišov
2 prestupy
02/2015

Rodinný dom

Izolácia suterénu s nivelizáciou.

Betónový podklad sa napenetroval. Hydroizoláciu tvorí bitumen-kaučuková stierka. Z dôvodu detailov je stierková hydroizolácia vhodnou voľbou. Hydroizolačná stierka sa presypala pieskom. Jej ochrana je zabezpečená preliatím nivelizácie.

Košické Olšany
120 m2
02/2015

Bytový dom

Sanácia podlahy pivnice.

Pôvodný podklad bol značne krivý a vykazoval množstvo porúch. Požiadavka vlastníkov bola čiastočne prerovnať podlahu a natrieť ju protiprašným náterom.

Košice
180 m2
02/2015

MECOM

Sanácia podlahy.

Pôvodný povrch podlahy bol odstránený. Podlaha sa napenetrovala a po okrajoch sa z dôvodu ukotvenia narezali drážky. Novú vrstvu tvorí hrubovrstvý protisklzný systém, ktorý odoláva vysokému zaťaženiu.

Humenné
100 m2
01/2015