Vodná elektráreň

Elektrostaticky vodivé liate podlahy

Pôvodné podlahy akumulátorovní boli nevyhovujúce z hľadiska bezpečnosti. Po príprave podkladu sa naniesla vodivá vrstva, ktorá bola uzemnená. Finálnu vrstvu tvorí vodivá vrstva živice na báze epoxidu. Výsledkom je ESD podlaha dokladovaná revíznou správou.

Ružín
70 m2
12/2017

SCA

Liata podlaha.

Pôvodný povrch sa ofrézoval. Následne sa podklad prebrúsil diamantom. Na tento povrch sa naniesla penetrácia a záškrab. Finálnu vrstvu tvorí stierka z epoxidovej živice v RAL 7035.

Gemerská Hôrka
40 m2
11/2017

Dvojgaráž

Liata podlaha.

Pôvodný betón sa prebrúsil diamantom. Povrch sa napenetroval a póry sa uzavreli živičným záškrabom. Finálnu vrstvu tvorí polyuretáncementová stierka.

Košice - okolie
50 m2
11/2017

Dolná brána

Sanácia svetlíkov.

Pôvodná dlažba sa vysekala. Po očistení oceľového rámu sa realizoval protikorózny náter. Po obvode svetlíkov sa naniesli stierkové hydroizolácie. Po ich zabetónovaní sa osadila dlažba. Na záver sa z vnútornej strany betón ošetril jemnou reprofilačnou maltou s náterom.

Košice
4 svetlíky
10-11/2017

Rodinný dom

Rekonštrukcia podlahy.

Pôvodná podlaha sa vysekala. Na nový podkladný betón sa uložila tepelná izolácia z XPS. Po strojnom prerovnaní podlahy cementovým poterom sa naniesla živičná stierka na báze epoxidu.

Košice
25 m2
10-11/2017

Bytový dom

Sanácia terás.

Pôvodný koberec sa odstránil. Po vybrúsení lepidla sa povrch prerovnal plastbetónom. Finálnu vrstvu tvorí polyuretánová membrána. Protisklz bol docielený vsypom kremičitého piesku.

Košice
3 terasy
09/2017

GETRAG

Hydrofobiyácia podláh a obnova čiar.

Z dôvodu BOZP sa v závode obnovovali poškodené bezpečnostné čiary prechodov a stopiek. Ide o špeciálne nátery s vysokým nábehom finálnej pevnosti.

Kechnec
350 m2
09/2017

Kostol

Tlaková injektáž voči kapilárnemu vzlínaniu vody.

Po navŕtaní otvorov sa murivo kostola nainjektovalo nízkoviskóznou živicou na báze akrylátu. Po vyreagovaní materiálu vzniká v murive vodonepriepustný “pudding”, ktorý zamedzí kapilárnemu vzlínaniu.

Cestice
50 m
09/2017

Vodná nádrž

Sanácia dilatácií.

Po otryskaní povrchu sa lokálne nerovnosti prerovnali reprofilačnou maltou. Na dilatácie sa naniesla flexibilná hmota, do ktorej sa osadili pásky. Povrch sa zapečatil rovnakým materiálom. Počas sanácie sa vykonávali výškové práce.

Čierny Váh
500 m
8-9/2017

Bytový dom

Hydroizolácia terás.

Pôvodná dlažba bola vysekaná. Podklad sa prelial nivelizáciou. Po obvode sa osadili tesniace pásky. Finálnu vrstvu tvorí polyuretánová membrána. Protisklz bol docielený vsypom kremičitého piesku.

Družstevná pri Hornáde
100 m2
08/2017

Pekáreň

Liata podlaha.

Pôvodná dlažba sa prebrúsila diamantom. Povrch sa napenetroval a prerovnal záškrabom. Finálnu vrstvu tvorí živica na báze epoxidu v RAL 7035. Do liatej podlahy sa realizoval umelohmotný presyp.

Streda nad Bodrogom
110 m2
08/2017

Garáž

Liata podlaha.

Pôvodná pancierová podlaha bola realizovaná neodborne. Po prebrúsení podkladu sa povrch napenetroval. Po obvode sa realizoval plastbetónový fabión. Nášľapnú vrstvu tvorí epoxidový náter realizovaný v dvoch vrstvách.

Košice - okolie
40 m2
08/2017

Bytový dom

Sanácia muriva pivničných priestorov.

Objekt spadá pod kultúrne pamiatky. Tehlové murivo bolo nainjektované materiálom, ktorý okrem zamedzenia kapilárneho vzlínania, zároveň spevňuje rokmi zmáčané murivo. Po očistení povrchu sa naniesol hydroizolačný šlem. Finálny povrch tvorí hrubá sanačná omietka.

Košice
40 m2
07/2017

GETRAG

Obnova podláh a čiar.

Pôvodná epoxidová podlaha sa vyfrézovala. Po príprave podkladu sa povrch uzavrel stierkou na báze polyuretáncementu. Určité plochy boli sanované rýchloreagujúcimi polyuretánmi. V závode sa obnovovali aj poškodené bezpečnostné čiary.

Kechnec
300 m2
07/2017

Kostol

Statické zosilnenie kostola.

Prvotne sa realizovala stabilizácia základov injektážnou technológiou na báze polyuretánov. Následne sa osadili ťahadlá. Helikálna výstuž bola realizovaná z interiérovej a exteriérovej strany v zmysle projektovej dokumentácie.

Danišovce
150 m2
06/2017

EHLEBRACHT

Sanácia výtlkov.

Podlaha vykazovala lokálne poruchy. Po vyrezaní a vysekaní problematických miest sa pristúpilo k penetrácii podkladu. Na ďalší deň sa výtlky nahradili plastbetónom. Povrch sa zapečatil živicou v červenej farbe.

Michalovce
30 m2
06/2017

Garáž

Liata epoxidová podlaha.

Pôvodná dlažba sa vysekala. Povrch sa napenetroval a prerovnal nivelizáciou. Po jej vyzretí sa podklad uzavrel liatou podlahou na báze epoxidu. Po obvode sa realizovali sokle v totožnej farbe.

Košice - okolie
40 m2
05/2017

Svetlík

Prespádovanie podkladu.

Pôvodný podklad bol v značnom protispáde. Plastbetónovou maltou sa upravili spády do guličky. Povrch je uzatvorený protisklznou polyuretánovou stierkou.

Košice
20 m2
05/2017

EUROVIA

Liata podlaha laboratória.

Pôvodná dlažba sa vysekala. Asfaltový podklad sa prerovnal plastbetónom. Finálnu vrstvu tvorí liata podlaha na báze epoxidovej živice s umelohmotným presypom.

Košice
60 m2
04/2017

Východoslovenská galéria

Jemná sanačná omietka + injektáže priesakov.

Hrubá sanačná omietka vykazovala množstvo zmrašťovacích trhlín. Po ich vyspravení sa plnoplošne naniesla jemná sanačná omietka. V niektorých častiach sa realizovala tlaková injektáž muriva za účelom zanedzenia priesakov.

Košice
500 m2
04/2017

STEELPARK

Sanácia schodiska / podest.

Pôvodná pochôdzna vrstva podest vykazovala značné množstvo defektov. Po jej odfrézovaní sa povrch napenetroval živicou. Následne sa naniesla vysokopevnostná nivelizácia. Po jej vyzretí sa povrch prebrúsil a zaleštil.

Košice
80 m2
04/2017

SCA

Sanácia podlahy.

Po odstránení pôvodných vrstiev asfaltu sa povrch prerovnal plastbetónovou stierkou. Po zahladení plastbetónu sa povrch zapečatil živičným záškrabom. Po prebrúsení podkladu sa realizovala liata podlaha na báze epoxidovej živice.

Gemerská Hôrka
60 m2
04/2017

Garáže

Protiprašný náter.

Betónový podklad vykazoval vysokú prašnosť. Po prebrúsení cementového mlieka sa povrch dva krát napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí protiprašný náter na báze polyuretánu.

Košice
80 m2
04/2017

Rodinný dom

Liata podlaha.

Pôvodná epoxidová podlaha bola realizovaná neodborne. Po zošití trhlín a prebrúsení podkladu sa povrch prelial UV stabilnou polyuretánovou stierkou vo farbe RAL 9015. Na záver sa povrch uzavrel matným lakom za účelom zušľachtenia podlahy.

Košice
100 m2
03/2017

Rodinný dom

Liata podlaha.

Pôvodná epoxidová podlaha bola realizovaná neodborne. Po zošití trhlín a prebrúsení podkladu sa povrch prelial UV stabilnou polyuretánovou stierkou vo farbe RAL 7030. Na záver sa povrch uzavrel matným lakom za účelom zušľachtenia podlahy.

Košice
80 m2
03/2017

VW

Stabilizácia sadania žľabov.

Po osadení žľabov došlo k ich dodatočnému sadaniu. Žľaby sa podinjektovali a po napenení expanzného polyuretánu došlo k ich nadvihnutiu do pôvodného stavu.

Bratislava
12 m2
03/2017

TATRAVAGÓNKA

Sanácia podlahy zváračskej školy.

Po prebrúsení podkladu a odstránení pôvodného lepidla od linolea sa povrch napenetroval. Na ďalší deň sa naniesla medzivrstva formou plošného záškrabu. Finálnu stierku tvorí polyuretán cementová vrstva. Schody boli vymedzené profilmi tvaru L.

Poprad
100 m2
02/2017

TATRAVAGÓNKA

Sanácia podlahy šatne.

Po prebrúsení podkladu a odstránení pôvodného lepidla od linolea sa povrch napenetroval. Na ďalší deň sa naniesla medzivrstva formou plošného záškrabu. Finálnu stierku tvorí polyuretán cementová vrstva.

Poprad
250 m2
02/2017

Dolná brána

Injektáž trhlín, sanácia svetlíkov.

Stropná konštrukcia objektu je značne poškodená zmrašťovacími trhlinami. Priesaky sa utesnili tlakovou injektážou pomocou polyuretánových živíc. Z interiérovej strany sa na trhliny naniesli flexibilné pásky a povrch sa zahladil jemnou stierkou. Svetlíky boli opieskované a natreté.

Košice
100 m2
2-3/2017

ARÉNA SRŠŇOV

Liata epoxidová podlaha.

Pôvodný cementový poter sa prebrúsil diamantom. Zmrašťovacie škáry sa zošili a vyplnili epoxidom. Povrch sa napenetroval. Na ďalší deň sa podklad uzavrel záškrabom. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová stierka s umelohmotným presypom.

Košice
70 m2
01/2017

Chata

Polyuretánová podlaha.

Pôvodný anhydridový podklad sa prelial vysokopevnostnou nivelizáciou. Po prebrúsení sa naniesla penetrácia. Finálnu vrstvu tvorí UV stabilná polyuretánová stierka s umelohmotným presypom.

Solinky
100 m2
01/2017