Košice
30 výrezov
12/2016

Sabinov
2 prestupy
12/2016

Ružín
130 m2
11/2016

MOLDAVA NAD BODVOU
60 m2
11/2016

Košice
60 m2
10/2016

Košice
Lokálne priesaky
10/2016

Považský Chlmec
200 m2
10/2016

Košice - okolie
garáže
9 - 11/2016

Prešov
230 m2
09/2016

Košice
300 m2
09/2016

Košice
50 m2
09/2016

Družstevná pri Hornáde
100 m2
08/2016

Košice
7 ks
08/2016

Perlová Dolina
100 m2
07/2016

Košice - okolie
40 m2
07/2016

Košice - okolie
20 m2
07/2016

MOLDAVA NAD BODVOU
1000 m2
06/2016

Žbince
1 šachta
06/2016

Košice
50 m2
06/2016

Košice
1700 m2
05/2016

Košice
500 m2
05/2016

Košice - okolie
50 m2
05/2016

Košice - okolie
20 m2
05/2016

MOLDAVA NAD BODVOU
20 m2
04/2016

Široké
350 m2
04/2016

Košice
20 m2
04/2016

Prešov
600 m2
03/2016

Košice
120 m2
03/2016

Košice
80 m2
03/2016

Košice - okolie
50 m2
02/2016

Košice
25 m
02/2016

Tatranská Lomnica
240 m
01-02/2016

Košice
110 m2
01/2016