Prešov
280 m2
12/2015

Prešov - okolie
60 m2
12/2015

Krupina
160 m2
12/2015

Košice - okolie
120 m2
12/2015

Košice - okolie
20 m2
12/2015

Domaša
Dilatácia objektu
08/2015

Lúčky / Sobrance
2.000 m2
10-11/2015

Košice - okolie
110 m2
10/2015

Široké
160 m2
10/2015

Košice
150 m2
09/2015

Ružín
200 m2
09/2015

Košice
50 m2
09/2015

Michalovce
2.000 m2
08-09/2015

Buzica
160 m2
2015

Trebišov
820 m2
07/2015

Poprad
500 m2
07/2015

Humenné
100 m2
07/2015

Dobšiná
200 m2
07/2015

Tornaľa
220 m2
07/2015

Košice - okolie
35 m2
06/2015

Michalovce
30 m2
06/2015

Ružín
4 hradenia
06/2015

Ružín
120 m2
06/2015

Nižná Olšava
270 m2
05/2015

Vajkovce
120 m2
05/2015

Stropkov
70 m2
05/2015

Prešov
250 m2
05/2015

Malá Ida
650 m2
04/2015

Košice
150 ks
04-05/2015

Košice
2 nádrže
04/2015

Košice
2 šachty
04/2015

Trebišov
30 m
03/2015

Košice
30 m2
03/2015

Košice
60 m2
03/2015

Senica
200 m2
03/2015

Košice - okolie
35 m2
02/2015

Trebišov
2 prestupy
02/2015

Košické Olšany
120 m2
02/2015

Košice
180 m2
02/2015

Humenné
100 m2
01/2015