2012 | 2011
Whirlpool Poprad - sanácia liatej podlahy Whirlpool Poprad - sanácia liatej podlahy Whirlpool Poprad - sanácia liatej podlahy Whirlpool Poprad - sanácia liatej podlahy Whirlpool Poprad - sanácia liatej podlahy Whirlpool Poprad - sanácia liatej podlahy

POPRAD

WHIRLPOOL

Požiadavka: Sanácia liatej podlahy.
Výmera: 270 m2
Termín: 12/2012
Postup prác: Podklad vykazoval množstvo výtlkov. Po vyfrézovaní a niekoľkonásobnom prebrúsení diamantom sa naniesla penetrácia v troch vrstvách. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová živica.


Whirlpool Poprad -  sanácia výtlkov sieťotlače Whirlpool Poprad -  sanácia výtlkov sieťotlače Whirlpool Poprad -  sanácia výtlkov sieťotlače Whirlpool Poprad -  sanácia výtlkov sieťotlače

POPRAD

WHIRLPOOL

Požiadavka: Sanácia výtlkov sieťotlače.
Výmera: 2 tony
Termín: 12/2012
Postup prác: Podklad vykazoval množstvo výtlkov. Po vyrezaní a vysekaní sa naniesla penetrácia. Náhradu podkladu tvorí plastbetón. Finálnu vrtvu tvorí živica s umelohmotným presypom.


Nádrže pitnej vody VVS Krivany - izolácia vyrovnávajúcich nádrží Nádrže pitnej vody VVS Krivany - izolácia vyrovnávajúcich nádrží Nádrže pitnej vody VVS Krivany - izolácia vyrovnávajúcich nádrží Nádrže pitnej vody VVS Krivany - izolácia vyrovnávajúcich nádrží

KRIVANY

Nádrže pitnej vody VVS

Požiadavka: Izolácia vyrovnávajúcich nádrží.
Výmera: 100 m2
Termín: 12/2012
Postup prác: Na danom objekte dochádzalo k exfiltrácii pitnej vody. Podklad sa osekal až do únosných vrstiev. V kútoch a v okolí prestupov sa realizovala tesniaca malta. Na betónový podklad sa naniesol spojovací mostík, do ktorého sa systémom čerstvý do čerstvého naniesla izolácia nádrže v dvoch vrstvách.


Garáž Dargov - nová podlaha + sanačné omietky Garáž Dargov - nová podlaha + sanačné omietky Garáž Dargov - nová podlaha + sanačné omietky Garáž Dargov - nová podlaha + sanačné omietky

DARGOV

Garáž

Požiadavka: Nová podlaha + sanačné omietky.
Výmera: 25 m2
Termín: 12/2012
Postup prác: Pôvodná podlaha a omietka sa odstránili. Na novú nivelizáciu sa naniesla epoxidová živica. Po obvode sa vytvoril nábehový fabión. Za účelom vytvrdnutia sa v zimnom období použil teplovzdušný ohrievač.


Penzión Levoča - statické spriahnutie trhliny Penzión Levoča - statické spriahnutie trhliny Penzión Levoča - statické spriahnutie trhliny

LEVOČA

Penzión

Požiadavka: Statické spriahnutie trhliny.
Výmera: 100 lit.
Termín: 11/2012
Postup prác: Trhlina sa predtesnila pomocou XPS. Po vypenení montážnou penou sa za účelom spriahnutia nainjektovala duromerová živica. Kvôli vytvrdnutiu sa v zimnom období použil teplovzdušný ohrievač.


SOPKLIMA Sečovce - sanačné omietky SOPKLIMA Sečovce - sanačné omietky SOPKLIMA Sečovce - sanačné omietky SOPKLIMA Sečovce - sanačné omietky SOPKLIMA Sečovce - sanačné omietky SOPKLIMA Sečovce - sanačné omietky

SEČOVCE

SOPKLIMA

Požiadavka: Sanačné omietky.
Výmera: 200 m2
Termín: 11/2012
Postup prác: Pivničné priestory vykazovali značnú degradáciu. Po osekaní muriva sa naniesli izolačné šlemy, na ktoré sa realizoval system sanačných omietok.


ČOV U.S.Steel - chemicky odolná podlaha ČOV U.S.Steel - chemicky odolná podlaha ČOV U.S.Steel - chemicky odolná podlaha ČOV U.S.Steel - chemicky odolná podlaha

KOŠICE OKOLIE

ČOV U.S.Steel

Požiadavka: Chemicky odolná podlaha.
Výmera: 25 m2
Termín: 11/2012
Postup prác: Po prebrúsení podlahy sa naniesla vrstva špeciálnej živice, reagujúcej pri nízkych teplotách. Za účelom protisklzu sa stáčacie miesto presypalo pieskom. Podklad sa zapečatil totožnou živicou hneď na druhý deň.


Letisko Košice - spevnenie anhydridovej podlahy Letisko Košice - spevnenie anhydridovej podlahy

KOŠICE

Letisko Košice

Požiadavka: Spevnenie anhydridovej podlahy.
Výmera: 50 m2
Termín: 11/2012
Postup prác: Pôvodný podklad sa prebrúsil diamantom. Povrch sa napenetroval hĺbkovým a povrchovým spojovacím mostíkom. Poslednú vrstvu tvorí živica presypaná jemným pieskom. Nakoniec sa realizovala činnosť spojená s uzemnením antistatickej podlahy.


Rodinný dom Krupina - Liata podlaha s UV stabilitou. Rodinný dom Krupina - Liata podlaha s UV stabilitou. Rodinný dom Krupina - Liata podlaha s UV stabilitou. Rodinný dom Krupina - Liata podlaha s UV stabilitou.

KRUPINA

Rodinný dom

Požiadavka: Liata podlaha s UV stabilitou.
Výmera: 200 m2
Termín: 10/2012
Postup prác: V podklade sa uzavreli zmrašťovacie trhliny. Betónový podklad sa napenetroval a zrovnal nivelizáciou. Po vyzretí a prebrúsení sa podlaha opätovne napenetrovala. Povrch sa zapečatil UV stabilnou živicou na báze polyuretánu.


Rodinny dom Olšany - Izolácie objektu a sanácie stien. Rodinny dom Olšany - Izolácie objektu a sanácie stien. Rodinny dom Olšany - Izolácie objektu a sanácie stien. Rodinny dom Olšany - Izolácie objektu a sanácie stien.

KOŠICE OKOLIE

Rodinný dom

Požiadavka: Izolácie objektu a sanácie stien.
Výmera: 300 m2
Termín: 10/2012
Postup prác: Na danom objekte sa realizovala pevnostná a protivlhkostná injektáž. Ďalej sa vykonávali sanačné a reprofilačné práce. Podlahy sa zaizolovali tekutými izoláciami s presypom piesku. Na ochranu izolácií sa použili nivelizácie voči kapilárnemu vzlínaniu.


Bučina Zvolen - Chemicky odolná vrstva zbernej jímky ČOV. Bučina Zvolen - Chemicky odolná vrstva zbernej jímky ČOV. Bučina Zvolen - Chemicky odolná vrstva zbernej jímky ČOV. Bučina Zvolen - Chemicky odolná vrstva zbernej jímky ČOV. Bučina Zvolen - Chemicky odolná vrstva zbernej jímky ČOV. Bučina Zvolen - Chemicky odolná vrstva zbernej jímky ČOV.

ZVOLEN

Bučina

Požiadavka: Chemicky odolná vrstva zbernej jímky ČOV.
Výmera: 250 m2
Termín: 10/2012
Postup prác: Podklad sa otryskal vysokotlakým vodným lúčom. Plášť sa lokálne zreprofiloval. Povrch sa dôkladne vyčistil a napenetroval špeciálnou živicou na zaolejované podklady. Finálnu vrstvu tvorí chemicky odolný epoxid. Steny nádrže sa realizovali s prímesou plastifikátora.


Nový nemocnicka Košice - realizácia rýchlotuhnúcej epoxidovej podlahy. Nový nemocnicka Košice - realizácia rýchlotuhnúcej epoxidovej podlahy. Nový nemocnicka Košice - realizácia rýchlotuhnúcej epoxidovej podlahy. Nový nemocnicka Košice - realizácia rýchlotuhnúcej epoxidovej podlahy.

KOŠICE

Nová nemocnica / Dialýza

Požiadavka: Realizácia rýchlotuhnúcej epoxidovej podlahy.
Výmera: 130 m2
Termín: 9/2012
Postup prác: Práce prebehli v nočných hodinách. Pôvodná podlaha sa prebrúsila. Lokálne oduté miesta boli odstránené a nahradené vysprávkou. Podklad sa napenetroval a presypal sušeným pieskom. Do finálnej vrstvy sa na požiadavku investora pridali biele prúžky.


Zamedzenie priesaku do pivnice. Zamedzenie priesaku do pivnice. Zamedzenie priesaku do pivnice. Zamedzenie priesaku do pivnice. Zamedzenie priesaku do pivnice.

HOZELEC

Rodinný dom

Požiadavka: Zamedzenie priesaku do pivnice.
Výmera: Vstupné zádverie
Termín: 9/2012
Postup prác: Pôvodná omietka sa osekala. Škáry sa zainjektovali. Steny sa zrovnali maltou. Následne sa zrealizovala izolácia stien, podesty a schodiska. Po našpricovaní sa naniesla sanačná omietka a nivelizácia.


Zamedzenie priesakov zmrašťovacích škár železobetónovej konštrukcie. Zamedzenie priesakov zmrašťovacích škár železobetónovej konštrukcie. Zamedzenie priesakov zmrašťovacích škár železobetónovej konštrukcie. Zamedzenie priesakov zmrašťovacích škár železobetónovej konštrukcie.

PREŠOV

Garáže

Požiadavka: Zamedzenie priesakov zmrašťovacích škár železobetónovej konštrukcie.
Výmera: 2 garáže
Termín: 9/2012
Postup prác: Zmrašťovacie trhliny sa utesnili nízkoviskóznym polyuretánom. Injektáž prebehla jednokomponentnou pumpou.


Realizácia povrchovej úpravy terasy. Realizácia povrchovej úpravy terasy. Realizácia povrchovej úpravy terasy. Realizácia povrchovej úpravy terasy.

KOŠICE

Terasa

Požiadavka: Realizácia povrchovej úpravy terasy.
Výmera: 750 m2
Termín: 9/2012
Postup prác: Pôvodný podklad sa naimpregnoval za účelom povrchového spevnenia. Po vyzretí nového poteru došlo k prebrúseniu podkladu diamantom. Do penetračného záškrabu sa plnoplošne presypal sušený piesok. Po opätovnom prebrúsení sa povrch zapečatil hydroizolačnou stierkou na báze polyuretánu.


Sanácia podlahy pizzérie Sanácia podlahy pizzérie Sanácia podlahy pizzérie Sanácia podlahy pizzérie

KOŠICE

Pizzéria

Požiadavka: Sanácia podlahy.
Výmera: 50 m2
Termín: 8/2012
Postup prác: Pôvodné parkety sa odstránili. Po prebrúsení a znivelizovaní podlahy sa pristúpilo k penetrácii podkladu. Finálnu vrstvu tvorí epoxid v stanovenom odtieni.


Pečatenie povrchu epoxidovým náterom s chemickou odolnosťou. Pečatenie povrchu epoxidovým náterom s chemickou odolnosťou. Pečatenie povrchu epoxidovým náterom s chemickou odolnosťou. Pečatenie povrchu epoxidovým náterom s chemickou odolnosťou.

DUBNÍK

Bioplynová stanica

Požiadavka: Pečatenie povrchu epoxidovým náterom s chemickou odolnosťou.
Výmera: 130 m2
Termín: 8/2012
Postup prác: V podklade sa uzavreli zmrašťovacie trhliny. Betónový podklad sa prebrúsil a napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí chemicky odolná živica.


Sanácia podlahy. Sanácia podlahy. Sanácia podlahy.

KOŠICE

Orange areál U.S.S.

Požiadavka: Sanácia podlahy.
Výmera: 20 m2
Termín: 8/2012
Postup prác: Po odstránení pätiek oceľovej konštrukcie došlo k lokálnym nedorobkom. Tieto miesta sa ofrézovali, napenetrovali a vyplnili epoxidom v pôvodnej RAL.


Injektáž pracovných škár. Injektáž pracovných škár. Injektáž pracovných škár. Injektáž pracovných škár.

TURIE

Rekreačné stredisko

Požiadavka: Injektáž pracovných škár.
Výmera: Garáž, schodisko, steny
Termín: 7/2012
Postup prác: Monolitická betónová konštrukcia objektu vykazovala priesaky vody skrz pracovné a zmrašťovacie škáry. Škáry sa utesnili nízkoviskóznou polyuretánovou živicou. Použila sa jednokomponentná pumpa.


Realizácia lokálnych vysprávok. Realizácia lokálnych vysprávok. Realizácia lokálnych vysprávok. Realizácia lokálnych vysprávok. Realizácia lokálnych vysprávok. Realizácia lokálnych vysprávok.

POPRAD

WHIRLPOOL

Požiadavka: Realizácia lokálnych vysprávok.
Výmera: Podlaha, dilatácie
Termín: 7/2012
Postup prác: Lokálne výtlky v ploche podlahy a jej dilatácií sa realizovali vysokopevnostnou zálievkou s rýchlou dobou reakcie. Súčasná degradovaná epoxidová podlaha sa nahradila rýchloreagujúcou živicou s ohľadom na kapilárne vzlínanie.


Realizácia kamenného koberca Realizácia kamenného koberca Realizácia kamenného koberca Realizácia kamenného koberca

REŠICA

Kostol

Požiadavka: Realizácia kamenného koberca.
Výmera: 250 m2
Termín: 6-7/2012
Postup prác: Pôvodný betónový poter vykazoval trhliny. Po zošití trhlín sa naniesla epoxidová penetrácia v dvoch vrstvách. Podlahu tvorí kamenný koberec frakcie 0,4-0,8 v bielo-modrom prevedení. Póry sa uzavreli epoxidovou zmesou. Z dôvodu údržby tvorí finálnu vrstvu akrylátový lak.


Realizácia sanácie kostolnej veže Realizácia sanácie kostolnej veže Realizácia sanácie kostolnej veže Realizácia sanácie kostolnej veže

REŠICA

Kostol

Požiadavka: Realizácia sanácie kostolnej veže.
Výmera: 170 m2
Termín: 5-6/2012
Postup prác: Pôvodný betón vykazoval nerovnosti. Podklad sa prebrúsil diamantom. Po nanesení spojovacieho mostíka sa povrch zrovnal hrubou reprofilačnou maltou. Následne sa naniesla jemná reprofilačná malta. Povrch veže sa uzavrel náterom voči karbonatizácii.


Sanácia stien rodinného domu Sanácia stien rodinného domu

KOŠICE OKOLIE

Rodinný dom

Požiadavka: Sanácia stien.
Výmera: 160 m2
Termín: 6/2012
Postup prác: Pôvodná omietka sa osekala. Po injektáži sa z vnútornej strany vytvorila vlhkostná bariéra z izolačného šlemu. Steny sa zrovnali hrubou sanačnou omietkou. Finálnu vrstvu tvorí jemná sanačná omietka.


Spriahnutie zmrašťovacích trhlín. Spriahnutie zmrašťovacích trhlín.

PRAKOVCE

Sklad

Požiadavka: Spriahnutie zmrašťovacích trhlín.
Výmera: 50 m2
Termín: 5/2012
Postup prác: V podklade vznikli zmrašťovacie trhliny z dôvodu neskorého priznania dilatácií. Trhliny hrúbky 0,3 – 1,6 mm sa nerezali a vyplnili vysokopevnostným epoxidom za účelom statického spriahnutia.


Sanácia terás Sanácia terás Sanácia terás Sanácia terás

VALALIKY

Rodinný dom

Požiadavka: Sanácia terás.
Výmera: 200 m2
Termín: 4/2012
Postup prác: Pôvodné čelá schodov sa osekali. Po prebrúsení diamantovou brúskou sa pristúpilo k penetrácii podkladu. Dilatácie sa utesnili flexibilným polyuretánom. Na podklad sa vyliala nivelizácia voči kapilárnemu vzlínaniu.


Sanácia stien a podláh Sanácia stien a podláh Sanácia stien a podláh Sanácia stien a podláh

KROMPACHY

Rodinný dom

Požiadavka: Sanácia stien a podláh.
Výmera: 50 m2
Termín: 4/2012
Postup prác: Pôvodná omietka a dlažba sa osekala. Z vonkajšej strany sa vytvorila vlhkostná bariéra z izolačného šlemu. Na podlahu sa vyliala nivelizácia. Steny sa zrovnali sanačnou omietkou. Na okapový chodník sa naniesla nivelizácia a epoxidová podlaha.


izolacia-a-nivelizacia-rodinneho-domu izolacia-a-nivelizacia-rodinneho-domu izolacia-a-nivelizacia-rodinneho-domu

KOŠICE

Rodinný dom

Požiadavka: Realizácia izolácie a nivelizácie vstupu do garáže.
Výmera: 50 m2
Termín: 4/2012
Postup prác: Pôvodná dlažba sa odstránila. Po zaizolovaní dosky sa zrealizovala nivelizácia voči kapilárnemu vzlínaniu. Pred vstupom sa zrealizoval vyrovnávajúci poter za účelom bezbariérového vjazdu.


Sanácia stien a podláh Sanácia stien a podláh Sanácia stien a podláh Sanácia stien a podláh

KOŠICE

Rodinný dom

Požiadavka: Sanácia stien a podláh.
Výmera: Suterén a garáž
Termín: 4/2012
Postup prác: Pôvodná omietka sa osekala. Z vnútornej strany sa vytvorila vanička z izolačného šlemu. Na podlahu sa vyliala nivelizácia. Steny sa zrovnali sanačnou omietkou. V garáži sa zrealizovala spádová vrstva s epoxidovou podlahou.


Zamedzenie priesakov Zamedzenie priesakov Zamedzenie priesakov

HUMENNÉ

Výťahová šachta

Požiadavka: Zamedzenie priesakov
Výmera: šachta
Termín: 4/2012
Postup prác: V predmetnej šachte dochádzalo k infiltrácii vody. Šachta sa osekala až po nosný podklad. Škáry a prestupy sa preinjektovali tesniacou látkou na báze polyuretánu. Po injektáži sa naniesol izolačný šlem v dvoch vrstvách.


AUPARK-Realizácia utesnenia detailov a prestupov vzduchotechniky AUPARK-Realizácia utesnenia detailov a prestupov vzduchotechniky AUPARK - Realizácia utesnenia detailov a prestupov vzduchotechniky
KOŠICE

AUPARK

Požiadavka: Realizácia utesnenia detailov a prestupov vzduchotechniky.
Výmera: 16 prestupov
Termín: 3/2012
Postup prác: Na stenách objektu bol zrealizovaný zatepľovací systém. Navrhli sme detail utesnenia na báze samolepiacej pásky. Páska bola nahrievaná a valčekovaná.


Injektáž stropu Injektáž stropu Injektáž stropu Injektáž stropu

KOŠICKÁ NOVÁ VES

Rodinný dom

Požiadavka: Injektáž stropu.
Výmera: Trhliny stropu
Termín: 3/2012
Postup prác: Po osekaní omietky sa zrealizovala injektáž trhlín. Po vytuhnutí material sa na steny natiahol izolačný šlem.


Hotel Heľpa - zamedzenie priesakov Hotel Heľpa - zamedzenie priesakov

HEĽPA

Hotel

Požiadavka: Zamedzenie priesakov
Výmera: 2 šachty
Termín: 2/2012
Postup prác: V predmetných šachtách dochádzalo k masívnej infiltrácii vody. Škáry sa preinjektovali tesniacou látkou na báze polyuretánu. Po injektáži sa naniesol izolačný šlem v dvoch vrstvách.


Výťahová šachta - zamedzenie priesakov Výťahová šachta - zamedzenie priesakov Výťahová šachta - zamedzenie priesakov

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Výťahová šachta

Požiadavka: Zamedzenie priesakov
Výmera: šachta
Termín: 2/2012
Postup prác: V predmetnej šachte dochádzalo k infiltrácii vody. Šachta sa osekala až po nosný podklad. Škáry a prestupy sa preinjektovali tesniacou látkou na báze polyuretánu. Po injektáži sa naniesol izolačný šlem v dvoch vrstvách.


Obchodné priestory Humenné - liata podlaha Obchodné priestory Humenné - liata podlaha Obchodné priestory Humenné - liata podlaha Obchodné priestory Humenné - liata podlaha

HUMENNÉ

Obchodné priestory

Požiadavka: Liata podlaha s nivelizáciou
Výmera: 250 m2
Termín: 2/2012
Postup prác: Pôvodná mramorová a keramická dlažba sa prebrúsila diamantom. Ako spojovací mostík sa naniesol špeciálny tixotropný epoxid. Na zrovnanie sa použila nivelizácia. Povrch sa opätovne napenetroval. Nášľapnú vrstvu tvorí epoxid, investorom stanovenej RAL 1001.


Polyfunčkný objekt Košice - nivelizácia Polyfunčkný objekt Košice - nivelizácia Polyfunčkný objekt Košice Polyfunčkný objekt Košice - liata podlaha

KOŠICE

Polyfunkčný objekt

Požiadavka: Bezškárová liata podlaha svetlej farby.
Výmera: 200 m2
Termín: 1/2012
Postup prác: Podkladný poter sa prebrúsil diamantovou brúskou. Podlaha sa napenetrovala a presypala pieskom. Na túto vrstvu sa vyliala vysokopevnostná nivelizácia. Po vytuhnutí sa realizovala vrstva UV stabilnej živice na báze epoxidu. Investor vyžadoval svetlý futuristický odtieň.


Sanácia stien objektu Sanácia stien objektu Sanácia stien objektu

KOŠICKÁ NOVÁ VES

Garáž

Požiadavka: Sanácia stien objektu.
Výmera: 2 tony materiálu
Termín: 1/2012
Postup prác: Garáž vykazoval priesaky. Pôvodný betón bol nesúdržný. Murivo sa muselo staticky spriahnuť pevnostnou injektážou, ktorá slúži zároveň ako vodotesná bariéra. Na podklad sa natiahol izolačný šlem v dvoch vrstvách. Na steny sa natiahla sanačná omietka.


SZamedzenie priesaku do pivničných priestorov Zamedzenie priesaku do pivničných priestorov Zamedzenie priesaku do pivničných priestorov

TOPOĽČANY

Rodinný dom

Požiadavka: Zamedzenie priesaku do pivničných priestorov.
Výmera: Obvod suterénu
Termín: 1/2012
Postup prác: Pivnica vykazovala priesaky v úrovni styku stien s podlahou. Injektáž sa realizovala z dôvodu statického spriahnutia tehál a následného zamedzenia priesakov. Po injektáži sa natiahla špeciálna izolácia z vnútornej strany.